profil

Cukry

poleca 84% 914 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cukry to inaczej węglowodany a sama nazwa węglowodany oznacza, że są to związki węgla i wody i dlatego cukry można przedstawić wzorem Cn(H2O)n w którym węgiel przedstawia się jako uwodniony, gdzie n - ilość atomów węgla i ilość cząsteczek wody.

Węglowodany dzielimy na:
- węglowodany, które nie ulegają hydrolizie do prostszych związków, nazywamy, monosacharydami (cukry proste)
- węglowodany, których cząsteczka hydrolizuje do dwóch cząsteczek monosacharydu, nazywamy disacharyduami (dwucukry)
- węglowodany, których cząsteczka hydrolizuje do wielu cząsteczek monosacharydów, nazywa się polisacharydami (wielocukry lub cukry złożone)

Według liczy atomów węgla w cząsteczce cukry dzielimy na:
- triozy (3 atomy węgla)
- tetrozy (4 atomy węgla)
- pentozy (5 atomów węgla)
- heksozy (6 atomów węgla)

Zgodnie z obecnością tych grup cukry proste dzielimy na:
- aldozy (posiadają grupę aldehydową)
- ketozy (posiadają grupę ketonową)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona