profil

Działalność rządu polskiego po emigracji.

poleca 85% 141 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.powolanie przez prezydenta RP W.Raczkiewicza rządu polskiego na emigrację z gen. W.Sikorskim na czele.
2.Działalność rządu W.Sikorskiego w latach 1939-1943
-utworzenie polskich sił zbrojnych we Francji
-budowa struktur cywilnych i wojskowych polskiego panstwa podziemnego
-układ Sikorski-Mojski z 30.07.1941
-podpisanie w Moskwie polsko-rosyjskiej umowy wojskowej 14.08.1941 i organizacja Armii Polskiej w ZSRR pod dowództwem gen.W.Andersa
-wizyta premiera Sikorskiego w Moskwie w Grudniu 1941 i rozmowy z Józefem Stalinem na Kremie
-odkrycie przez Niemców masowych grobów polskich oficerów w lasku Katyńskim pod Smoleńskiem 13.04.1943
-śmierc gen.W.Sikorskiego w tajemniczej katastrofie lotniczej w Giblaltarze 4.07.1943
3.Powołanie przez prezydenta RP rządu Stanisława Mikołajczyka 14.07.1943
4.Nieudane rozmowy Mikołajczyka w Moskwie w sierpniu i październiku 1944 w sprawie granic Polski i powołanie nowego rządu polskiego
5.Dymisja Mikołajczyka w listopadzie 1944 i powołanie rządu Tadeusza Arciszewskeigo
6.Powołanie Tymczasowego Rządu Jednosci Narodowej w Moskwie 28.06.1945 który yzyskał uznanie mocarstw zachodnich i zakończył legalną działalność polskiego rządu emigracyjnego
7.Polski rząd na emigracji działał do grudnia 1990 kiedy to prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski przekazał prez.Wałęsie insygnie władzy

Podoba się? Tak Nie