profil

Elektromagnes, pole magnetyczne

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-25
poleca 84% 1754 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ELEKTROMAGNESY


Elektromagnes - zwojnica z umieszczonym wewnątrz rdzeniem ze stali miękkiej.

Pierwszy elektromagnes zbudował Wiliam Sturgeon w 1825 r.

Zwojnica przez którą płynie prąd elektryczny wykazuje właściwości magnetyczne. Jej działanie można wzmocnić przez umieszczenie wewnątrz rdzenia wykonanego ze stali miękkiej. W ten sposób otrzymujemy elektromagnes. Zwiększenie liczby zwojów zwojnicy lub zwiększenie natężenia prądu również wzmacnia działanie elektromagnesu.

Budowa
Zwojnica z rdzeniem stali miękkiej

Zastosowanie
- huty (przenoszenie złomu żelaznego)
- stocznie (transport blach stalowych)
- hale (utrzymywanie ciężkich części stalowych)
- budowa słuchawek, dzwonków, automatycznych przedmiotów
- nauka
- medycyna

POLE MAGNETYCZNE ZIEMI I MAGNESÓW STAŁYCH


Źródła pola magnetycznego:
- Ziemia
- Magnesu stałe
- Elektromagnesy

Linie Sił pola magnetycznego stwarzanego przez magnes sztabkowy

Oddziaływanie biegunów magnetycznych
- bieguny różnoimienne N-S przyciągają się, a jednoimienne N-N, S-S odpychają się

Ferromagnetyk-ciało zbudowane z domen magnetycznych, wykazujące silne właściwości magnetyczne

Domeny magnetyczne- bardzo małe obszary stałego namagnesowania

Pole magnetyczne - przestrzeń w której na umieszczony w niej magnes lub poruszający się ładunek elektryczny działają siły magnetyczne.

Magnes trwały - ferromagnetyk po uporządkowaniu domen

POLE MAGNETYCZNE PRĄDU


Zjawisko istnienia pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd, wykazał H.Ch.ersted. Jego doświadczenie zapoczątkowało rozwój elektrotechniki (zostało wykonane w 1820 r.). WNIOSEK: przewodnik z prądem jest źródłem pola magnetycznego.

Gdy przez przewodnik przepuścimy stały prąd elektryczny wówczas igła magnetyczna odchyla się z położenia równowagi. Kierunek odchylenia bieguna płn. igły można wyznaczyć przy pomocy „reguły prawej dłoni” (jeśli prawa dłonią obejmiesz przewodnik tak, że kciuk wskaże kierunek przepływu prądu to zgięte pozostałe palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata