profil

Powstanie Chmielnickiego - przyczyny, skutki, ważne daty

poleca 86% 3403 głosów

Powstanie Chmielnickiego ukraina

Przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego:
- dążenie magnatów polskich do uczynienia z kozaków chłopów pańszczyźnianych
- dążenie kozaków do zwiększenia rejestru kozackiego (rejestr kozacki: spis kozaków - żołnierzy będących na usługach Rzeczpospolitej i otrzymujących żołd)
- konflikty wyznaniowe, próby narzucenia kozakom unii brzeskiej
- osobista niechęć Chmielnickiego do polskiej szlachty

Ważne daty:
1648 - wybuch powstania kozackiego pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego
1648 - zwycięskie bitwy kozaków pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami
1649 - ugoda w Zborowie po oblężeniu Zbaraża
1651 - wygrana polaków w bitwie pod Beresteczkiem
1651 - ugoda w Białej Cerkwi
1654 - ugoda w Perejasławiu (między Chmielnickim, a Rosją)
1658 - ugoda w Hadziaczu - utworzenie Rzeczpospolitej Trzech Narodów
1667 - pokój w Andruszowie (między Rosją, a Polską)

Skutki powstania Chmielnickiego:
- zmniejszenie i zubożenie ludności ukraińskiej
- podzielenie Ukrainy między Polskę a Rosję
- wzrost znaczenia Rosji i Turcji
- osłabienie Polski
- utrata ziem wschodnich

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:
Komentarze (27) Brak komentarzy
8.1.2012 (09:12)

bardzo się przydało:*

6.6.2011 (12:07)

dzięki za pomoc ;*

30.5.2011 (04:00)

niezła ma konkrety dzięki za 5 :*

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta