profil

Wynalazki XIX i XIX/XX w.

poleca 85% 978 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wiek XIX i XIX/XX wieku był czasem wielu ważnych dla współczesnych odkryć w wielu dziedzinach. Poczynając od pierwszej fabryki papierosów poprzez pierwsze radio, kończąc na ruchomych schodach.
W 1860 roku Francus nazwiskiem Lenoir wynalazł użyteczny silnik spalinowy, dwusuwowy, jednocylindrowy, pracujący na mieszance gazu ziemnego i powietrza, o mocy 8,8 kW. Prosty silnik Lenoira poruszał pojazd, który przejechał trasę między Paryżem a Joinville-le-Pont. W tym samym roku Harrison z Anglii wynalazł obiektyw szerokokątny. Dwa lata później w Niemczech otworzona już wyżej wspomnianą pierwszą fabrykę papierosów, a w Anglii tworzywa sztuczne – materiały oparte na polimerach syntetycznych, zastępujące drewno, ceramikę, metal oraz stworzyły nową grupę materiałów, których nie dała się nastąpić materiałami naturalnymi. W 1863 roku w Londynie otworzono pierwsze metro. Również tego roku J. Wilbrand z Niemiec odkrył trotyl , który obecnie używa się jako kruszący materiał wybuchowy. Jest trwały, mało wrażliwy na uderzenie, tarcie i ma wysoką temperaturę wymaganą do zainicjowania wybuchu. W 1867 wynaleziono kolejny materiał wybuchowy: dynamit. Szwed, Alfred Nobel stwierdził, że mieszając nitroglicerynę (75%) z pewnym rodzajem glinki, zwanym ziemią okrzemkową (25%), można uzyskać substancję wybuchową stosunkowo bezpieczną i niewrażliwą na niezbyt ostrożne traktowanie. Produkcja dynamitu szybko rozpowszechniła się w różnych częściach świata. Ukończono budowę Kanału Sueskiego, wynalezienie 4–taktowego gazowego silnika spalinowego (N. A. Otto, E. Langen, Niemcy) oraz rozpuszczających się nici do szwów tkanek (J. Lister, Anglia). Dw lata później, w 1869 wybudowano w USA transkontynentalną linię kolejową, a J. Fitrefz wynalazł rower z napędem na tylne koło. Rosjanin Mendelejew wszystkie znane wówczas pierwiastki zestawił w tablicę, szeregując je według wzajemnych mas atomowych. Właściwości pierwiastków skojarzył z miejscem, jakie ów pierwiastek zajmował w układzie okresowym. Na podstawie swojego układu przewidział istnienie i właściwości innych pierwiastków : skandu , galu i germanu . Tablicę tą nazwano później tablicą Mendelejewa i była ona pierwotną formą układu okresowego- jest to prawo o okresowym powtarzaniu się cech pierwiastków. 1871 rok był rokiem budowy tunelu alpejskiego oraz dzieła “O pochodzeniu człowieka” Karola Darwina z Anglii. W swoim dziele przedstawił ewolucyjnych przodków człowieka. Poglądy Darwina na temat przyrody i ewolucji życia były sprzeczne z dogmatycznym przekonaniem o niezmienności gatunków i wyjątkowym miejscu, jakie zajmuje człowiek w przyrodzie. Darwinowska teoria ewolucji budziła początkowo kontrowersje. Jej znaczenie zrozumiano w pełni dopiero w XX w., gdy potwierdziły ją i uzupełniły kolejne osiągnięcia nauk przyrodniczych. W 1873 wynaleziono drut kolczasty, w 1875 bezpiecznik elektryczny, a w 1876- telefon. Aleksander Graham Bell oparł działanie swego urządzenia o mikrofon elektromagnetyczny, który zamieniał głos w sygnały elektryczne, które przesyłane kablem docierały do drugiego aparatu, gdzie były z kolei przetwarzane na dźwięki mowy przez taki sam mikrofon. W 1878 w Szkocji wynaleziono silnik dwusuwowy. Rok później (1979) w Stanach Zjednoczonych Tomas Edison wynalazł znaną wszytkim żarówkę. W 1881 w Niemczech wynalziono pierwszy tramwaj elektryczny, a kongres w Paryżu wprowadził podstawowe jednostki (centymetr, gram oraz sekundę). W roku 1882 H. Selly umieścił wewnątrz żelazka „z duszą” spirali, która rozgrzewała się pod działaniem prądu elektrycznego. Tak powstało pierwsze elektryczne żelazko. W 1883 zakończono budowę pierwszego drapacza chmur w Chicago w USA. W 1884 Anglik Hiram Maxim wynalazł karabin maszynowy oraz ustalono południk zerowy przechodzący przez dzielnicę Londynu, Greenwich. 1885 roku Karl (Carl) Benz zbudował pierwszy "automobil", trzykołowy pojazd z silnikiem spalinowym i elektrycznym zapłonem. Jednak opinia publiczna wynalazku nie zaakceptowała, spotkały go drwiny i szyderstwo, przyzwyczajona do furmanek 4-kołowych z obrotowym przodkiem, nie zrozumiała zalet pojazdu 3-kołowego. Benz pomimo tego kontynuował prace nad nowymi modelami swego samochodu. Tego samego roku Ludwik Pasteur z Francji wynalazł szczepionkę przeciw wściekliźnie przeznaczoną do uodporniania przeciw wściekliźnie zawierającą zabity wirus owej choroby. W 1886 w Niemczech wynaleziono motocykl, choć na początku był to tylko rower z wmontowanym silnikiem spalinowym. 1887 roku N. Tesl w USA wynalazł wielofazowy silnik indukcyjny, a w 1888 silnik elektryczny trójfazowy. W tym samym roku powstał gramofon konstrukcji Emila Berlinera. Również w 1887 roku Polak, Ludwik Zamenhof stworzył międzynarodowy język Esperanto. Choć jest on językiem sztucznym, ma wiele cech wspólnych z naturalnymi językami indoeuropejskimi. 1888 roku firma Eastman Dry Plate Company z USA wprowadziła na rynek pierwszy małoobrazkowy współpracujący z filmami w rolkach aparat fotograficzny pod nazwą Kodak. Rok po tym ukończono budowę wieży Eiffla w Paryżu. Nazwę swą zawdzięcza jednemu ze swych projektantów- Gustawowi Eiffla. W tym samym roku odbył się w Stanach Zjednoczonych pierwszy wyrok śmierci na krześle elektrycznym. 1892 Jesse Reno z USA skonstruował schody ruchome składające się z nośnej konstrukcji, taśmy, stopni i poręczy napędzanych przez zespół napędowy z silnikiem elektrycznym i przekładnią. Rok po wynalazku Reno W.L.Judson, rodak Reno wymyślił tak panalny dla współczesnych zamek błyskawiczny. W 1895 roku w USA wynaleziono elektrownię wodną i pierwsze automaty do gry, a w stolicy Francji dnia 28 grudnia w pierwszym kinie na świecie wyświetlono dwuminutowy film. Datę tę uznaję się za datę powstania kina. Samochód z elektrycznym rozrusznikiem pojawił się w Anglii w 1896 roku, a radio wynalazł Włoch- Guglielmo Marconi także tego roku.
Silnik wysokoprężny o spalaniu wewnętrznym, w którym spalanie inicjowane jest po przekroczeniu krytycznego ciśnienia a jednocześnie temperatury zapłonu wzrastającej wraz z ciśnieniem, przy której następuje samozapłon paliwa wynalazł Rudolf Diesel w 1897 roku w Niemczech. Wielkim posunięciem w dziedzinie fizyki i chemii było odkrycie przez Anglika Josepha Johna Thomsona elektrony w atomie w roku 1897. Rok 1898 był rokiem wynalezienia przez Duńczyka Poulsena magnetycznego zapisu dźwięku i odkryciu przez Marię Skłodowską- Curie pierwszych promieniotwórczych pierwiastków. Rok później Ernest Rutherford udowodnił, że promieniowanie uranu jest promieniowaniem złożonym z co najmniej dwóch różnych rodzajów promieniowania. Promieniowanie ,które łatwo ulega absorpcji Rutherford nazwał promieniowaniem alfa. Drugi rodzaj promieniowania o bardziej przenikliwym charakterze nazwał promieniowaniem beta. W roku 1900 profesor Planck Max Karl. stworzył podstawy teorii kwantów.
W roku 1899 Urząd patentowy poprosił o swe zamknięcie, gdyż jak twierdził „Wszystko, co było do wynalezienia, zostało wynalezione”. Jednak jego przedstawiciele bardzo się mylili, gdyż już w 1901 Brytyjczyk Hubert Booth zainspirowany urządzeniami zdmuchującymi kurz strumieniem powietrza, doszedł do wniosku, że skuteczniejsze byłoby zasysać kurz, przez co nie osiadałby on ponownie na powierzchni. Testując swój pomysł, sam przyłożył usta do fotela i wykonał wdech. Próba ta o mało nie doprowadziła do jego uduszenia się, ale dowiodła słuszności pomysłu, który później opatentował w Wielkiej Brytanii. W 1903 roku Rutherford Ernest i Soddy Frederick opracowali teorię rozpadu promieniotwórczego. Rok po tym ideę budowy atomu zaproponował Sir William Thomson (lord Kelvin). Na podstawie zjawiska promieniotwórczości opisał on model budowy atomu, w którym dla określenia elektryczności dodatniej i ujemnej posługiwał się odpowiednio terminami elektryczności szklanej i żywicznej. Z jego nazwiskiem związana jest nazwa jednostki temperatury : kelwin. W tym samym roku Sir Joseph John Thomson rozszerza idee budowy atomu lorda Kelvina. Atomy są zbudowane z kul elektryczności dodatniej , w których jest osadzona liczba elektronów zdolna do zobojętnienia ładunku dodatniego. W 1905 Albert Einstein teorię względności, zasady równoważności masy i energii, podstawowe prace z dziedziny teorii kwantów promieniowania. Perrin Jean w 1895 r. wykazał, że promienie katodowe niosą ładunek ujemny. W 1907 został wymyślony kolejny sprzęt gospodarstwa domowego- pralka elektryczna. Jedną z pierwszych była pralka z bębnem z emaliowanego drewna, która została zbudowana przez Alvę Fishera.
W niedługim czasie wynaleziono kauczyk syntetyczny, pierwszą ręczną kamerę filmowę, świetlówkę neonową, wyróżniano grupy krwi, wykonano pierwsze udane loty samolotem oraz wiele innych ważnych lub mniej ważnych wynalazków dla współczesnego człowieka. Wiek XIX i XIX/XX były ważnym okresem w istnieniu ludności, ponieważ był czasem wielkich przemian. I właśnie w XIX wieku powstało słowo „naukowiec”.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 7 minut

Historia powszechna
Historia Polski