profil

Rozprawka- Kontrreformacja:Prześladowanie Protestantów czy Odnowa Kościoła??

poleca 84% 204 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kontrreformacja (reforma katolicka), to nurt odnowy Kościoła katolickiego w reakcji na wystąpienie protestantyzmu ,powstałego w wyniku reformacji w XVI w,przez którą KRK utracił niepodwarzalny autorytet,wpływy w krajach oraz pieniądze z podatków,przeciw którym burzyli się ludzie. Utworzono poszczególne instytucje w celu odnowy kościoła, ale czy kontrreformacja miała na celu odnowić kościół czy tez prześladować protestantów? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć.
Moim zdaniem Kościół miał na celu przede wszytkim odzyskanie utraconej pozycji przez odnowę Kościoła jak i prześladowanie protestantów. Kontrreformacja miała znaczący wpływ na podniesienie wykształcenia duchownych. Księża byli dokształcani w seminariach, a klerycy starannie wybierani w zależności od zdolności intelektualnych.
Po pierwsze Kościół zdobywał znaczenie w Europie poprzez zakładanie katolickich szkół tak jak to robił zakon jezuitów założonego przez Ignacego Loyolę. Do szkół jezuickich uczęszczały również dzieci protestanckie i kalwińskie, co było dowodem na duże znaczenie tych szkół w Europie. Jezuici wykorzystując ten fakt przekazywali dzieciom wartości chrześcijańskie. W ten sposób ,moim zdaniem była to dobra walka z reformacją za pomocą słów.
Kościół na soborze trydenckim określił jasno w co katolicy maja wierzyć. Podtrzymano celibat księży, siedem sakramentów świętych oraz ojcowie soboru podkreślili, że do zbawienia konieczna jest zarówno wiara, jak i dobre uczynki. Celem soboru było również położenie kresu sukcesom protestantów i odzyskanie utraconej w Europie pozycji.
Kontrreformacja musiała być również skierowana przeciwko protestantom. Powodów było wiele ale przede wszystkim protestanci zagrażali ogromnym rozpowszechnieniem religii luterańskiej we Włoszech oraz w Hiszpanii,nie objętych jeszcze reformacją. Katoliccy duchowni musieli więc podjąć szybkie działania.
Po pierwsze, edykty antyreformacyjne mówiły o zakazie wjazdu do zreformowanych miast.
Powołano Święte Oficjum, które zajęło się inkwizycją. Był to największy sąd w sprawach odstępstwa od wiary. Papież Paweł III bardzo chwalił tę instytucję i uważał ją za ?źrenicę oka?. Ścigano herezję wszędzie tam, gdzie zaistniałoby prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Instytucja ta zapobiegła wybuchowi reformacji we Włoszech i Hiszpanii,lecz jej wyroki tzn.spalenie na stosie,tortury były znacznie zbyt surowe i sprzeczne z Biblią,która mówi o miłości bliźniego i tolerancji.
Inkwizytorzy ścigali i zabijali ?czarownice?, które posądzano o związki z szatanem.
Dla porównania:nie tylko katolików cechował brak tolerancji,ale też kalwinistów,w czasie rządów Jana Kalwina w Genewie(1536-1564)podczas 28 lat zostało straconych 58 mieszkańców,a w katolickiej Hiszpanii gineło rocznie ok. 75 mieszkańców w wyniku inkwizycji.

Również do walki z protestantami powołano także Indeks Ksiąg Zakazanych. Żaden katolik nie miał prawa czytać lub rozpowszechniać tych ksiąg,pod groźbą ekskomuniki. Na tej liście były publikacje bezwartościowe,dzieła reformatorów(min.przekłady Biblii na j.narodowe) i pisam uczonych min: Mikołaja Kopernika o teorii heliocentrycznej i fizyka Galileusza.Wg mnie IKZ nie tylko zakazywał tych książek,ale też izolował katolików od potrzebnej wiedzy,zawartej w książkach uczonych.Dla porównania protestantci w opozycji do KRK głosili wolność sumienia.
Podsumowując , gdyby nie kontrreformacja prawdopodobnie katolicyzm całkowicie straciłby znacznie w dzisiejszym świecie. Kościół rzymsko-katolicki w XVI w. potrzebował zarówno przemiany wewnętrznej a także zmuszony był do walki z protestantyzmem.Środki które stosował w XVI wieku nikogo nie dziwiły,lecz z punktu widzenia dzisiejszego człowieka są one strasznie surowe i nie do pomyślenia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty