profil

Karol Wielki

poleca 86% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

INSPEKTORZY
Do kontrolowania pracy urzędników. Karol powoływał specjalnych inspektorów mających wysłuchiwać skarg ludności i zawiadamiać cesarzy o nadużyciach władz lokalnych. Do zadań inspektorów należała także dbałość o dobre obyczaje duchownych. Podróżowali oni zawsze we dwóch – jedna ibisa świecka i jeden duchowny.

USTRÓJ PAŃSTWA KAROLA WIELKIEGO
Państwo Karola Wielkiego było manarhią patrymonialną – władca traktował je jak swoją własność. Całe państwo zostało podzielone na jednostki administracyjne zwane hrabstwami, w których władzę cywilną sprawowali hrabowie oraz marchie. Hrabstwa leżały wewnątrz kraju natomiast marchie przy granicy. Z tego względu margrabowie mieli szersze uprawnienia od hrabiowskich. Hrabiów i margrabiów mianował król.
PAŃSTWO BEZ STOLICY
Karol Wielki nie miał stałej siedziby. Wraz z dworem liczącym ponad 1000 osób przenosił się z miejsca na miejsce, osobiście nadzorując sprawy kraju. Nie istniała stolica państwa Franków.
Cesarz dbał także o rozwój kultury i nauki. Za jego panowania zreformowano szkoły i uporządkowano ustawodawstwo, spisując prawo zwyczajowe, określane mianem salickiego.

KAROL WIELKI - król Franków i Longobardów, od 800 roku Cesarz Rzymski. Największy władca średniowiecznej Europy. W wyniku licznych wojen doprowadził do znacznego powiększenia terytorium kraju.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta