profil

Karol Wielki

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Karol Wielki
1Początki władzy Karolingów
-słaba władza dynastii Merowingów w królestwie franków
-władza w rękach Karola Młota-732 bitwa pod Poitiers(wygrana) odparł najazd arabski
-jego syn Pepin krótki- przejął tron z łaski Bożej i papież go namaścił
-kilka lat później Longobardowie najechali na Rzym i papież zwrócił się o pomoc do Pepina
-Pepin pokonał Longobardów i ich ziemie przekazał papieżowi- w ten sposób powstało Państwo Kościelne
2Karol Wielki-organizacja państwa
-syn Pepina Karol Wielki utrzymał sojusz z papieżem pokonał Longobardów najeżdżając na państwo kościelne
- liczne wojny Karola i ogromne zwycięskie terytoria
-ogromny teren podzielono na hrabstwa, którymi w imieniu króla zarządzali hrabiowie
- na granicach utworzono specjalne okręgi zwane marchiami z margrabiami na czele, ich zadaniem była obrona granic
-ponieważ w skarbcu było mało pieniędzy władca za tę służbę dawał im majątki ziemskie-beneficjum
-Karol kontrolował swoje państwo i miał grupę dostojników którzy wszystkim zarządzali
-rola biskupów była bardzo duża, bo umieli pisać
-najważniejszym dostojnikiem był kanclerz, który nadzorował wystawienie dokumentów
- Karol wraz z dworem wędrował ale najczęściej przebywał w Akwizganie(miał tam rezydencję)
-państwo uważano za należące do władcy i dynastii dlatego było ono przekazywane w spadku i mogło być dzielone między synów zmarłego króla- monarchia patrymonialna
3Odnowienie cesarstwa rzymskiego
-800 koronacja na cesarza przez papieża Leona III-od tego czasu przez stulecie cesarzy zachodnich koronowali w Rzymie papieże
-celem cesarstwa było rozprzestrzenienie chrześcijaństwa i prowadzenie wiernych ku zbawieniu
-odnowił cesarstwo na zachodzie o kulturze łacińskiej i wschodniego o kulturze greckiej
4Kultura za czasów karolińskich
-karol odnowił kulturę starożytną, wprowadził program szkół przyklasztornych:nauki Trivium(humanistyczne)Quadrivium(matematyczno-przyrodnicze)
-przepisywano księgi
-nawiązanie do antyku było również widoczne w budownictwie sakralnym
-wzniesiono w Akwizganie kaplicę pałacową
-po śmierci Karola-załamanie sztuki i kultury dlatego za czasów jego panowania daje się odrębną nazwę sztuka karolińska
5czynniki dezintegracji monarchii karolińskiej
-różnice miedzy poszczególnymi królestwami
-więzi gospodarcze
-stopień zagospodarowania
-liczba ludności
-zróżnicowanie kulturalne i językowe
-na różnych terenach różne języki
- syn Karola-ludwik pobożny
-843 w Verdun 3 synowie ludwika podzielili ziemie na 3 ale cesarzem został najstarszy syn Lotar
-młodsi bracia:ludwik-kraje germańskie na wschodzie Karol łysy-kraje romańskie na zachodzie
6 Rozpad monarchii Karolińskiej
-911 śmierć ostatniego władcy z linii Karolingów od tego czasu tron był dziedziczony elekcyjnie(wybór)
-elekcja księcia saskiego z rodu Ludolfingów-Henryk I koronacja tego władcy 919 oznacza narodziny nowego państwa Niemiec
-w pańswie zachodniofrankijskim tron objął Hugon Capeta-dynastia ta Kapetyngi(władca nie miał silnej pozycji)jednak z upływem czasu została władza wzmocniona w monarszej Francji
- królestwa które odziedziczył Lotar szybko się rozpadło na: Królestwo Italii, Burgundii,Lotaryngii w którym władzę objęli miejscowi możni

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty