profil

Meteory i meteoryty

drukuj
poleca 83% 736 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Meteor inaczej gwiazda spadająca to ciała niebieskie, pyłki lub bryły o niewielkich rozmiarach obiegające Słońce po orbitach eliptycznych, która wpadając do atmosfery Ziemi z prędkością kilkudziesięciu km/s tworzy smugę światła, świetlny ślad znaczący na niebie drogę meteoroidu. W ciągu doby do atmosfery ziemskiej wpada kilkaset milionów meteoroidów. Grupa meteorów poruszających się w przestrzeni międzyplanetarnej po torach równoległych to rój meteorów. Gdy Ziemia przecina rój meteorów (co trwa zazwyczaj kilka dni), liczba meteorów obserwowanych z jednego punktu Ziemi wzrasta do kilkudziesięciu na s. Meteory roju rozbiegają się z jednego punktu sfery niebieskiej, z tzw. radiantu. Szczególnie obfite roje meteorów dają zjawisko deszczu meteorów.

Meteoryty to części meteorów, którym udało się przedrzeć przez gęste warstwy atmosfery Ziemi i dotrzeć do jej powierzchni. W ciągu doby do naszej atmosfery wpada kilkaset milionów meteorytów. Jednak do Ziemi docierają w postaci meteorytów jedynie największe meteory, znaczna ich liczba ulega wyparowaniu w przelocie przez atmosferę.
Największy znany meteoryt kopalny Hoba West (Afryka) ma masę 60 t, największy meteoryt znaleziony na ziemiach polskich (w Morawsku pod Poznaniem) waży 78 kg.
Najmniejsze spośród znanych meteorytów to mikrometeoryty. Są to powoli opadające ziarnka o rozmiarach do 0,2 mm, często żelazne, spotykane np. na Antarktydzie, w śniegu wolnym od zanieczyszczeń pochodzenia ziemskiego.
Pod względem składu chemicznego meteoryty dzielą się na :
- kamienne
- metaliczne
- kamienno - metaliczne

Meteoroidy inaczej materia meteorytowa to cząstki pyłu i odłamki skalne występujące w kosmosie. Stanowią pozostałości po rozpadzie komet i zderzeniach planetoid.
( Planetoidy – niewielkie ciała niebieskie krążące wokół słońca )


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:21)

nie korzystajcie z tej pracy duzoooo bledów, metoryty to wszystko zwiazen z kosmosem a meteory to np. hydrometeory fotometeory itp....