profil

Chiny

poleca 84% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CHINY.

Środowisko

Chiny są trzecim co do wielkości krajem świata , po Rosji i Kanadzie . Krajobraz Chin , tak jak i klimat , jest bardzo zróżnicowany . Na północnym
wschodzie zimy są długie i mroźne , a lata krótkie i bardzo gorące . Region
ten jest znacznie zalesiony i obfituje w liczne bogactwa mineralne , w tym węgiel kamienny .
Duże różnice temperatur są szczególnie typowe dla północnych obszarów kraju , gdzie rozległe stepy sąsiadują z dziewiczymi terenami pustyni Gobi . Latem w ciągu dnia. temperatura na pustyni dochodzi do 38 stopni Celsjusza , ale zimą może spaść w nocy do -34 stopni Celsjusza .
Północno-wschodnią część Chin zajmuje Nizina Mandżurska , otoczona górami Wielki Chingan i Mały Chingan . Na wschodzie , nad Morzem Żółtym leży aluwialna Nizina Chińska ,odwadniana przez szeroką, krętą Rzekę Żółtą , znaną z katastroficznych powodzi . Żyzne namuły wyniesione z Wyżyny Lessowej są osadzone w korycie , co sprawia , że jest to ważny region rolniczy. Przepływająca przez centrum kraju Jangcy jest głównym szlakiem wodnym Chin . Wypływa z gór leżących na zachodzie i uchodzi do Morza Wschodniochińskiego . Ma 6300 km długości i jest trzecią rzeką świata . Zachodnią część Chin zajmuje wysoko położona , niegościnna Wyżyna Tybetańska , często nazywana "Dachem świata". Bardziej na południe ciągnie się łańcuch Himalajów z najwyższym szczytem świata - Mount Everest ( Czomolungma ).Himalaje obniżają się w kierunku południowo - wschodnim , gdzie znajduje się najcieplejsza część Chin. Zarówno południowe Chiny , jak i pobliska wyspa Hajnan mają klimat gorący i wilgotny , z wiejącymi od maja do października wiatrami monsunowymi , przynoszącymi obfite opady .

Gospodarka

Duża liczba mieszkańców i wielkość Chin sprawiają , że kraj ten należy do najważniejszych - pod względem gospodarczych - państw na świecie . Występują tu bogate złoża węgla kamiennego , ropy naftowej , rud żelaza
i wolframu . Chiny mają duże zasoby leśne , potencjał hydroenergetyczny , obfitujące w ryby łowiska . Urodzajne gleby mogą dostarczać wystarczającej ilości żywności dla prawie całej ludności kraju . Chiny mają również liczące kilkanaście wieków tradycje handlowe i rzemieślnicze . Dokonano tu wielu znaczących wynalazków . Chińczycy zbudowali kompas , wynaleźli druk , banknoty , opracowali metodę produkcji porcelany . Mimo tych ogromnych możliwości i osiągnięć , Chiny miały zawsze problemy ekonomiczne , które występują także i dzisiaj . Wiele z bogactw mineralnych zalega w odludnych , trudno dostępnych regionach . Na znacznych terenach jest zbyt sucho , aby można było rozwijać rolnictwo bez sztucznego nawadniania . Ponadto miasta i przemysł rozwijają się często na obszarach o największym znaczeniu dla rolnictwa .


Chiny mają ogromne zasoby siły roboczej , ale wraz ze wzrostem liczby ludności , rosną potrzeby w zakresie wyżywienia , opieki zdrowotnej
i oświaty. Gdy w 1949 władzę w Chinach przejęli komuniści , usiłowali poprawić dole chłopów i robotników , którzy od wieków byli wyzyskiwani i cierpieli nędzę . W latach 50. i 60. zaczęto rozwijać przemysł ciężki . Na obszarach wiejskich zorganizowano rolnicze gospodarstwa produkcyjne zwane komunami , w których wieśniacy , po połączeniu gospodarstw , wspólnie pracowali przy uprawie roślin i hodowli zwierząt . Poczynając od lat
80. w Chinach pojawiły się elementy gospodarki rynkowej , dopuszczono własność prywatną , zezwolono na działalność zagranicznych inwestorów .
Gospodarka zaczęła się szybko rozwijać , a produkty chińskie znalazły się na rynkach niemal wszystkich krajów świata . Nastąpiło szybkie unowocześnienie przemysłu , rozwinęły się usługi , między innymi nowoczesna telekomunikacja.Ludność

Od czasu , gdy władzę w Chinach przejęli w 1949 roku komuniści , życie mieszkańców tego kraju uległo poprawie . Podniósł się poziom życia , zwłaszcza w miastach . Życie rodzinne bardzo ważne dla Chińczyków , uległo bardzo dużym przeobrażeniom . Zmieniły się również praktyki religijne . Od wieków religia była bardzo ważnym elementem w życiu Chińczyków i obok siebie egzystowało wiele wierzeń . Gdy do władzy doszli komuniści religia zaczęła być dyskryminowana , szczególnie w latach 60. , w okresie znanym jako rewolucja kulturalna . Obecnie władze są bardziej tolerancyjne i ludzie mają większą swobodę praktyk religijnych . Większość ludności żyje na wsi
i zajmuje się rolnictwem . Głównymi uprawami na północy są pszenica , kukurydza i ryż , podczas gdy na południu największe znaczenie mają ryż
i herbata . Większość ludności skupiona jest w bardzo gęsto zaludnionej wschodniej części Chin , gdzie znajdują się najlepsze tereny dla rolnictwa .

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty