profil

Barok - podstawy.

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Poglądy filozoficzne:
- Kartezjusz ? początek racjonalizmu ?Cogito ergo sum? ? myślę, więc jestem
- Błażej Pascal ? mistycyzm ? człowiek ma możliwość bezpośredniego, nadzmysłowego zjednoczenia swej duszy z bóstwami; człowiek jest słaby i bezradny w świecie ?Człowiek jest trzciną chwiejącą się na wietrze, ale trzciną myślącą?

Cechy baroku:
- ograniczenie treści, a rozbudowanie formy wyrazu artystycznego
- dążenie do olśniewającego bogactwa i niezwykłości formy
- stosowanie wyszukanych środków artystycznych, takicj jak: kontrast, antyteza, hiperbola, paradoks, oksymoron, peryfraza, gradacja, koncert

Nuty rozwojowe
- barok dworski, np. Mikołaj Sęp ? Szarzyński, Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski
- barok sarmacki, np. Wacław Potocki, Jan Chryzostom ? Pasek

Sonety Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego - koncepcja życia i miłości
Szachy: Wacław Potocki, Jorze Luis Borges
Vanitas: Daniel Naborowski ?Krótkość żywota?
Iluzja: Jan Andrzej Morsztyn ?Niestatek?, Wacław Potocki ?Człowiek?
Sen: Wacław Potocki ?Niechaj śpi pijany?, Zbigniew Morsztyn ?Żywot ? sen i cień?, Pedro Calderon de la Barca ?Życie jest snem?
Opis obrazu: Stanisław Grochowiak ?Lekcja anatomii (Rembrandta)?
Sarmatyzm: Jan Chryzostom Pasek ?Pamiętniki, Wacław Potocki ?Wojna Chocimska?

* turpizm - kierunek artystyczny, wykorzystujący brzydotę jako kategorię estetyczną

* marinizm - Charakteryzowała go efektowna forma utworu, nadużywanie metafor oraz różnorodne chwyty stylistyczne, takie jak: aliteracje, anafory, paradoksy, inwersje, parentezy, hiperbole i tym podobne, by osiągnąć pożądany efekt. założenie tej poezji brzmi: zaszokować odbiorcę nowym konceptem, czyli wyrafinowanym pomysłem.

* inwersja - zmiana zwykłego układu na odwrotny, pewnych cech na im przeciwne

* manieryzm - tworzenie bez wzoru naturalnego, na podstawie wyobraźni

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Epoka
Teksty kultury