profil

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza - "Wiara"

poleca 82% 1112 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Osoba mówiąca w wierszu mówi niejasnym i skomplikowantm językiem poetyckim, W wierszu występują sentencje np
"Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było" -
Chodzi tu o to że nawet jeśli się zamknie oczy i zacznie marzyć to świat się nie zmienia, a w marzeniach widzimy ten "leprzy" świat. Wiara to natura, ponieważ jest ona nieunikniona i ona będzie zawsze istniała. Sens zawarty w wierszu jest ukryty w słowach.

Podoba się? Tak Nie