profil

Nowela - podstawowe informacje.

poleca 85% 503 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Najwazniejsze nowele
Tematy:
* niedola ubogich, szczegółnie dzieci:
"Nasza szkapa" M.Konopnicka
"Janko muzykant" H.Sienkiewicz
"Anielka" B.Prus
"Katarynka" B.Prus

* walki narodowo wyzwoleńcze
"Latarnik" H.Sienkiewicz
"Dym" M.Konopnicka
"ABC" E.Orzeszkowa

Definicja
NOWELA - krótki utwór beletrystyczny, pisany prozą, charakteryzujący się prosta, zwięzłą, zazwyczaj jednowątkowa fabyłą i wyrazistą kompozycją.

Geneza noweli
- z włoskiego novella = nowość, w Polsce tłumaczone jako nowina.
- wzorem konstrukcji nowelistycznej jest "Sokół" Giovanniego Boccaccio (1313 - 1375)

Cechy noweli "Sokół"
- jednowątkowość
- tragiczne powikłania
- wyrazista kompozycja (układ zdarzeń chronologiczny, przewaga narracji nad dialogiem)
- wyrazisty wątek
- wyrazista płęta
- punkt kulminacyjny ( na końcu utwory)
- krótki czas opowiadania

"Sokół" jest motywem stanowiącym oś kompozycyjna.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: