profil

Genetyka

poleca 85% 452 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

GENETYKA- nauka zajmująca się badaniem dziedziczności w i zmienności organizmu.
DNA ? kwas aleoksyrybonukleinowy nukleotydów:
- cukier deoksyryboza (C5 )
- reszta kwasu fosforowego
- zasada azotowa
- adenina
- guanina
- cytozyna
- tymina
MECHANIZM REPLIKACJI- skopiowanie zwielokrotnienie DNA.
GEN- jest to długi odcinek DNA odpowiedzialny za powstanie jednego produktu( jest to białko). Jest do jednostką dziedziczenia i podlega pewnym prawom.
P- pokolenie rodzicielskie
F1- pierwsze pokolenie potomne
F2- drugie -- --
G- gamety
AA- homozygota dominująca
aa- -- recesywna
Aa- heterozygota
Allel- kopia genów
Genotyp- zespół genów organizmu
Fenotyp- zjebany wygląd zewnętrzny organizmu.
DOMINACJA NIEZUPELNA- jedna kopia genu nie wystarczy by wyprodukować tyle barwnika ile produkują dwie kopie.
I PRAWO MENDLA- w każdej gamecie obecna jest tylko jedna kopia genu.
II PRAWO MENDLA- każdy organizm produkuje gamety w ten sposób, że Allel z jednej pary genów wchodzą do gamet nie zależnie od alleli innych par genów.
ZADANIE NA I PRAWO MENDLA:
Skrzyżowano osobnika o uszach odstających homozygota dominująca z osobnikiem uszach przylegających homozygota recesywna.
M- uszy odstające
m- uszy przylegające
P: MM x mm
G: M,M x m,m
F1: M,m x M,m
G: M,m

M m
--------------------------------
M MM Mm
--------------------------------
m Mm mm

F: 1:2:1
G: 3:1


ZADANIE NA II PRAWO MENDLA:
Skrzyżowano osobnika o policzkach z dołkami i włosach kręconych homozygota dominująca z osobnikiem osobnikiem policzkach bez dołków i włosach prostych.

D- policzki z dołkami
d ? policzki bez dołków
E- włosy kręcone
e- włosy proste

P: DD EE x dd ee
G: DE DE x de de
F1: Dd Ee DE, De, dE, de

DE De dE de
-------------------------------------------------

DE DDEE DDEe DdEE DdEe
-------------------------------------------------

De DDEe DDee DdEe Ddee

-------------------------------------------------
dE DdEE DdEe ddEE ddEe

-------------------------------------------------
de DdEe Ddee ddEd ddee

F= 9:3:3:1

PRACA TOMASZA MORGANA
Morgan prowadził swoje badania na muszce owocowej, ponieważ jest niewielka, szybko się rozmnaża i posiada tylko jedna parę chromosomów, z czego jedna para to chromosomy płci (XX samica XY samiec).
Morgan wykazał, że geny umieszczone są w chromosomach i leżą liniowo jedne za drugimi. Badał muszkę pod względem barwy oka, barwy ciała lub kształtu skrzydeł
Morgan odkrył również geny sprzężone z płcią, np. gen warunkujący barwę oka muszek. Normalnie muszki mają oczy czerwone, a muszki z mutacją w tym genie maja oczy białe.
Mapowanie- polega na badaniu, w jakich chromosomach poszczególne geny są umieszczone i w jakiej odległości od siebie.
Kod uniwersalny- we wszystkich organizmach jest taki sam na przykład trójka nukleotydów DNA-GAC oznacza leucunę.
Cechy kodu genetycznego:
- trójkowy, uniwersalny, jednoznaczny, zdegenerowany, niezachodzący, bezprzecinkowy.
Kodon start- AUG- medionina
Kodon stop- UAA, UAG, UGA
Budowa RNA- kwas rybonukleinowy zbudowany jest z:
- cukru rybozy, reszty kwasu fosforowego jednej z 4 zasad azotowych:
a) ademiny, guaniny, cytozy, uraculu
DNA- A=T G=C RNA- T=U

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata