profil

Diabeł, szatan, duchy zła i destrukcji w literaturze i filmie.

poleca 85% 221 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Adam Mickiewicz Johann Wolfgang Goethe

Bibliografia

Temat: Diabeł, szatan, duchy zła i destrukcji w literaturze i filmie.

I Literatura podmiotu
1. Literatura:
a. Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002,
ISBN 83-7014-419-5, Rdz 3,1-24, Łk 4,1-13
b. Bułhakow Michał, Mistrz i Małgorzata, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004, ISBN 83-7319-574-2
c. Goethego Johanna Wolfganga, Faust, Świat Książki, Warszawa 1999,
ISBN 83-7227-302-2,
d. Mickiewicz Adam, Dziady, Elipsa 1996, ISBN 83-85152-85-7, str. 140-150
e. Mickiewicz Adam, Pani Twardowska, [w:] Wybór poezji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1986, ISBN 83-04-01443-2 str. 148-153

2. Film:
a. Brill Steven, Mały Nicky, 2000 r.
b. Claira Rene, Urok szatana, 1950 r.
c. Harlin Renny, Egzorcysta, 2004r.
d. Parker Trey, Miasteczko South Park, 1999 r.
e. Polański Roman, Dziewiąte wrota, 1999 r.

II Literatura przedmiotu
1. Aniołowie i demony, ks. Alfons J. Skowronek [w:] Życie duchowe 50/2007, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ISSN 1232-9460
2. Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, ISBN 83-01-10416-3
3. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994,
ISBN 83-7014-221-4
4. Słownik teologii biblijnej, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1985,

Konspekt

Temat: Diabeł, szatan, duchy zła i destrukcji w literaturze i filmie.

1. Wstęp:
a) Diabeł, szatan, duchy zła w literaturze i filmie są wyraźną destrukcją w osobowości człowieka i mają wpływ.
b) Moce zła, w literaturze jako czynnik obciążający pozytywne postrzeganie świata i pouczenie własnej godności.
c) Wszystkie moce zła, przedstawione w filmie odziaływują bardzo negatywnie na psychikę człowieka i złe postrzeganie rzeczywistości.

2. Kolejność prezentowanych argumentów:
a) Literatura
- świat wrogi
- nieprzychylny
- osoba jest rozkojarzona
- wszędzie widzę zło
- mocno działa nasza wyobraźnia
b) Film:
- zły film jako demoralizator postaw ludzkich
- Mały Nicky, karykatura naszego wyobrażenia o diable
- nie szuka dobra w człowieku
- poczucie niskiej własnej wartości
- złe postępowanie
- niespokojne sny
- niepokój

3. Wnioski:
- częsty motyw w literaturze i filmie
- dwa obrazy diabła: demoniczny lub prześmiewczy
- złe słowo
- złe zachowanie
- jesteś tym czym się karmisz
- zło dobrem zwyciężaj

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata