profil

Destrukcja

poleca 90% 19 głosów

rzecz. ż

całkowity rozpad, zniszczenie.

Wiele domów w bombardowanej w czasie wojny Warszawie uległo całkowitej destrukcji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp).
Nieodpowiedzialnością, zmierzającą do destrukcji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) gospodarki, określił ostatnie posunięcia rządu przewodniczący partii opozycyjnej.

Pochodzenie:

destrukcyjny (a. destruktywny) – związany z destrukcją, niszczący, rozłamowy,
destruktor – niszczyciel, wróg.

Obecna postać

Słowo destrukcja ma wyraźnie negatywne zabarwienie. Jeżeli mówimy np. że samochód uległ destrukcji mamy na myśli jego całkowite zniszczenie bez możliwości naprawy.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Destrukcja