profil

Szkoły i prądy filozoficzne antyku

poleca 85% 423 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Pitagoras

W filozofii starożytnej wyróżniamy 3 okresy:
- I okres przednaukowy do V w p.n.e; w tym okresie żyli i tworzyli TALES< HERAKLIT Z EFEZU< DEMOKRYT Z ABDERY, PITAGORAS

- II okres- oświecenia i systemów starożytnych od V- VI w p.n.e ( okres klasyczny )
Prądy filozoficzne:
a) SOFIŚCI
- Działali w Atenach w IV- V w p.n.e
- Byli naczycielami
- Nie stworzyli szkoły filozoficznej
Przedstawiciele:
GEORGIASZ Z LENITNOJ, PITAGORAS Z ABDERY
Poglądy:
- zwrot ku badaniom hum.
- połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką
- prowadzenie badań doświadczalnych
- stworzenie pierwszej estetyki
- realitywizm ( każdy ma prawo do własnych sądów )
- dobro i zło są względne
SOFISTA- człowiek dowodzący nieprawdziwych twierdzeń

b) CYNICY
- Grecka szkoła filozoficzna
- Założona przez ANTYSTENESA I DEMOKRYTA
Poglądy:
- świat jest zły
- Wszystkie dobra są doczesne, nietrwałe, dlatego należy się ich wyrzec
- ideałem- mędrzec ( człowiek kierujący się rozumem, nie przyjmujący narzuconych mu wartości )
- proste, ascetyczne życie- ratunek dla człowieka

- III okres hellenistyczny III- I w p.n.e
Szkoły filozoficzne:
a) STOICYZM
- złożyciel- ZENON Z KITION ( IV- III w p.n.e )
Poglądy:
- wzywali do obojętności na otaczający świat
- obojętność dawała niezależność
- wszystko zaplanowane jest przez Boga
- uwolnienie od emocji prowadzi do cnoty
- cenili hart ducha, wewnętrzny spokój
- postępowanie wolicjonalne- jest się dobrym wtedy, gdy żadne wydarzenia nie mogą złamać istoty naszego charakteru

b) EPIKUREIZM
- twórca szkoły EPIKUR IV- III w p.n.e
Poglądy:
- dobro- największa przyjemność
- wystarczy być szczęśliwym by nie cierpieć
- rozum potrzebny do szczęścia, wybiera to co dobre
- Bogowie są ponad ludźmi, więc nie mają potrzeby nas krzywdzić
- śmierć i życie wykluczają się
Doktryna filozoficzna Epikura, często utożsamiana jest z hedonizmem ( przyjemność, rozkosz )

c) SCEPTYZM
- gł przedstawiciel PYRRON IV- III w p.n.e ( malarz z zawodu ), złożył szkołe w Elidzie
Nie budował teorii, jak inne greckie szkoły
Poglądy:
- Odrzucenie sądów naukowych ( są one niepewne )
- zaprzeczenie możliwości poznania prawdy
- dystans wobec wszystkich zjawisk

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury