profil

Mapa - wiadomości.

poleca 81% 1041 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mapy są ważnym źródłem informacji geograficznej. Korzystamy z nich nie tylko na lekcjach geografii, ale także w życiu codziennym. Mapy samochodowe towarzyszą nam w czasie podróży, a turystyczne pozwalają odnaleźć ciekawe miejsca i szlaki turystyczne. Dosyć często oglądamy je w różnych programach telewizyjnych . Są to na przykład mapy synoptyczne, które umożliwiają zapoznanie się z prognozą pogody na najbliższe dni.

Mapa-to schematyczny obraz powierzchni Ziemi lub jej części, przedstawiony na płaszczyźnie, ukazujący rozmieszczenie naturalnych lub sztucznych obiektów, takich jak: góry, rzeki, miasta, drogi, granice itp.

Cechy mapy:

a) wymierność-czyli możliwość odczytania rzeczywistych rozmiarów obiektów za pomocą skali i określenie ich położenia za pomocą siatki kartograficznej;

b) czytelność-osiąga się ją dzięki generalizacji (uogólnieniu) oraz legendzie, w której znajdują się wyjaśnienia wszystkich znaków na mapie.

Generalizacja-to eliminowanie z mapy treści mało istotnych.

Podział map ze względu na skalę:

-topograficzne -mapy szczegółowe, przedstawiające powierzchniowe elementy krajobrazu. Wykonane są one w dużych skalach, powyżej 1: 200 000

-przeglądowe -ich treść przedstawiona jest w skalach mniejszych niż 1: 200 000

Podział map ze względu na treść:

-ogólnogeograficzne-mapy, które zawierają wszystkie główne obiekty powierzchni Ziemi (woda, zabudowa, roślinnośc), wraz z jej ukształtowaniem (rzeźba terenu);

-tematyczne-to mapy prezentujące jeden określony temat. Na mapie tej, oprócz elementów prezentujących określony temat występują elementy treści mapy ogólnogeograficznej pełniące rolę podkładu;

-hipsometryczne (fizyczne);
-polityczno-administracyjne.

Skala mapy:

Skala-jest to stosunek odcinka zmierzonego na mapie do odpowiadającej mu odległości w terenie.

Rodzaje skal:

-liczbowa-skala zapisana za pomocą ułamka (najczęściej w postaci 1:10000). Zapis ten oznacza, że wszystkie rzeczywiste odległości zostały zostały pomniejszone na mapie 10000 razy.

-mianowana-np. 1cm-1km, 1cm-1000m lub 1cm-100 000 cm. Zapisanie skali liczbowej w postaci mianowanej ułatwia czytanie odległości na mapie.

liniowa, czyli w formie podziałki. Jest to graficzne przedstawienie skali mapy, ułatwiające szybkie odczytywanie orientacyjnych odległości na mapie.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta