profil

Pole magnetyczne i siła magnetyczna

poleca 83% 1286 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pole magnetyczne-przestrzeń, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu.Feromagnetyki-materiały, w ktrych część magnesików należących do wielu sąsiednich atomów przyjmuje w przestrzeni tą samą orientację.Elektromagnes-urządzenie zaprojektowane by skutecznie wykorzystywać pole magnetyczne wytwarzane przez prąd elektryczny.Reguła prawej dłoni dla przewodnika prosto- liniowego służy do wyznaczania zwrotu lini pola magnetycznego.Wyprostowany kciuk wskazuje kierunek przepływu prądu, a pozostałe palce obejmujące przewodnik wskazują wzrost linii pola magnetycznego.R.p.d dla zwojnicy(cewki)-zaciśniete 4 palce prawej dłoni wskazują kierunek przepływu prądu a od gięty kciuk wskazuje wzrost linii pola magnetycznego wewnątrz zwojnicy. Odchylony kciuk wskazuje z której strony zwojnicy wychodzą linie pola, z tej strony zwojnica ma biegun północny Reguła śruby prawoskrętnej(korkociągu)-gdy wkręcamy śrubę w gwint,tak by kierunek w którym,tak by kierunek w którym ona sie przesuwa był kierunkiem płynącego prądu to linie pola mają zwrot zgodny z kierunkiem obrotu śruby. Siła magnetyczna,(siła elektromagnety- czna, siła Lorentza)-siła która działa na poruszający sie w polu magnetyczny ładunek powodując zmiane kierunku ruchu.Chcąc wyznaczyć zwrot i kierunek tej siły,należy zastosować regułę lewej dłoni.Lewą rękę należy ustawić tak, aby linie pola magnetycznego przenikały przez jej wnętrze a wyprostowane palce pokazywały kierunek ruchu ładunku.Wówczas odchylony kciuk wskaże kieru- nek i zwrot siły Lorentza.Gdy ładunek będzie ujemny to zwrot wektora sily będzie przeciwny. wzór na siłę Lorentza: F=qvBsind, d-kąt, jaki tworzy wektor prędkości z liniami pola magnety- cznego. d=0' sind=0' Ładunek poruszający sie prostopadle do linii pola magnetycznego: d=90' sind=1 F=qvB Od czego zależy siła Lorentza: ->wartości indukcji pola magnetycznego(B) ->od natężenia prądu(J) ->długości l odcinka przewodu ->kąta d,którego przewód tworzy z liniami pola magnetycznego| F=BJl [B]=T=N:A*m=N*s:C*m | F=Q Q=m*g Ruch po okręgu pod wpływem s.L. Cyklotron-urządzenie, w którym siła L. Jest wykorzystywana do przyśpieszania cząstek naładowanych. Z pary duantów, który można wyobrazić sobie, jako pusty w środku walec przecięty wzdłuż średnicy podstawy.Duanty znajdują sie w silnym polu magnetycz., którego linie skierowane są prostopadle do podstawy.Gdy cząstce zostanie nadana prędkość prostopadła do linii pola magnetycznego, to będzie sie ona poruszała po okręgu. Siła Lorentza=siła dośrodkowa F=Fd qvB=mv2:r r=mv:qB


ps1: we wzorach "d" = delta

ps2: poukładajcie sobie ten text tak, żeby Wam do wielkosci ściagi pasował. Najlepiej go wcześniej przeczytajcie :) i powodzenia na sprawdzianie:))

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty