profil

Magnetyczne skutki przepływu prądu elektrycznego

poleca 48% 40 głosów

Wokół nieskończenie długiego prostoliniowego przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne o indukcji B. Wartość wektora indukcji w każdym punkcie pola zależy od odległości r tego punktu od przewodnika oraz od natężenia prądu I płynącego w przewodniku,a także od właściwości magnetycznych ośrodka, w jakim znajduje się przewodnik, określonych przez względny współczynnik przenikalności magnetycznej μr, według wzoru:

Pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego wzór

w którym μ0 to przenikalność magnetyczna próżni Przenikalność magnetyczna w próżni

Kierunek i zwrot wektora indukcji pola magnetycznego powstałego wokół przewodnika z prądem określa reguła prawej dłoni przedstawiona na rysunku:

Reguła prawej dłoni

Jeżeli kciuk prawej dłoni ustawimy w kierunku przepływu prądu elektrycznego i zegniemy pozostałe cztery palce tej dłoni, to wskazywać one będą zwrot linii pola magnetycznego powstałego wokół przewodnika.

Każdy przewodnik z prądem wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Dlatego dwa przewodniki z prądem oddziałują na siebie wzajemnie siłami magnetycznymi, które są przyciągające, gdy w obu płynie prąd w tym samym kierunku i odpychające, gdy prądy płyną w kierunkach przeciwnych.

Podoba się? Tak Nie