profil

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

poleca 85% 118 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Świadome działanie polegające na dokumentowaniu zamierzonych zmian w otaczającej rzeczywistości to jedna z najważniejszych form aktywności człowieka. Podstawą tego działania są wyrażenia odbierane dzięki pięciu głównym zmysłom: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. Jednym z najważniejszych pojęć w psychologii jest osobowość. Oznacza ona całość zintegrowanych procesów psychicznych człowieka, które ujawniają się w działaniu ukierunkowanym na realizacje określonych celów:

Na osobowość składają się między innymi:
- temperament (zespół względnie stałych właściwości psychologicznych człowieka).
- cechy instrumentalne (umiejętności umysłowe i praktyczne, czyli umiejętność pisania, liczenia i czytania, obsługi komputera, znajomość języków obcych itp.).
- cechy kierunkowe czyli między innymi zainteresowania (uczucia, myśli i uwaga skierowana na jakąś rzecz lub zjawisko, a także skłonność do wykonywania czynności z nimi związanych.

Do czynników regulujących zachowanie się człowieka należą potrzeby:
- fizjologiczne
- bezpieczeństwo
- społeczne (potrzeba przynależności do grupy oraz akceptacji ze strony jej członków)
- uznania (społeczne, posiadanie autorytetów)
- samorealizacji, intelektualne, estetyczne, własnej twórczości.

Stosunek człowieka do otaczającej rzczywistości odzwierciedlają uczucia.
Można je podzielić na:
- przyjemność i zadowolenia: radość i miłość.
- nie przyjemne: smutek, strach, rozpacz, wstręt.
- o charakterze czynnym: entuzjazm, podniecenie, uniesienie.
- o charakterze biegu: apatie, rezygnacje, zniechęcenie, przygnębienie.

Czynniki wewnętrzne:
Uczucia, poglądy i dążenia, które pobudzają u człowieka do działania i nadają kierunek jego aktywności, to motywy. Można wyróżniać motywy związane z potrzebami fizjologicznymi, bezpieczeństwa, społeczymi, uznania i samorealizacja.
Motywy mające wpływ na wybór przyszłej pracy zawodowej lub działalności gospodarczej:
- korzyści materialne.
- potrzeby uznania i prestiżu społecznego.
- potrzeby osiągnięć i samorealizacji.

Frustracja to przykry stan emocjonalny wywołany pojawieniem się przeszkody w dążeniu do zaspokojenia jakiejś potrzeby lub osiągnięć określonego celu.

Stres to stan ogólnej mobilizacji sił fizycznych i psychicznych jako reakcji na bodziec.
Źródła stresu to np.:
- niekorzystna sytuacja rodzinna.
- problemy finansowe.
- choroba bliskiej osoby.
- niebezpieczeństwo utraty pracy.

Do skutecznych technik antystresowych należą:
-zamiana formy aktywności.
- muzyko-terapia.
- dotlenienie organizmu.
- planowanie działań.
- aroma-terapia.
- hydro-terapia.
- sen.
- śmiech.
- zioło-lecznictwo.
- odpowiednia dieta.
- unikanie papierosów, alkocholu, narkotyków.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty