profil

Rodzaje partii politycznych

poleca 83% 1737 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Partia polityczna- dobrowolna organizacja, która dąży do zdobycia i utrzymania władzy w państwie w celu realizacji swojego programu
Ideologia- zbiór idei społecznych i politycznych, interpretujących rzeczywistość i prezentujących wizję przyszłości.

Rodzaje partii:
- Partia liberalna,
- Partia konserwatywna,
- Partia chrześcijańska,
- Partia socjaldemokratyczna.

Cechy Partii liberalnej
A) Wolność i dobro jednostki
B) wolność osobista, wolność rozporządzania we własnością, wolność słowa i druku
C) państwo niewielki zakres kompetencji
D) wyraźny trójpodział władzy
E) gospodarka wolnorynkowa, którą podstawą jest wolność jednostki
F) naturalne zróżnicowanie społeczeństwa wynikające z rywalizacji jednostek

Cechy partii konserwatywnej
A) odwołanie do tradycji i religii dobro ogółu ważniejsze niż jednostki
B) silna władza wykonawcza
C) gospodarka wolnorynkowa
D) wspieranie prywatnej przedsiębiorstwa
E) społeczeństwo zróżnicowane, gdyż mają różne umiejętności i zdolności

Cechy partii chrześcijańskiej
A) odwołanie się do religii, tradycji, rodziny i zasad moralnych
B) silna władza wykonawcza
C) gospodarka rynkowa z zachowaniem świadczeń socjalnych

Cechy partii socjaldemokracji
A) sprawiedliwość społeczna rozumiana jako sprawiedliwy podział dóbr i równość społeczna rozumiana jako równość szans oraz równość prawa
B) gospodarka wolnorynkowa z możliwością interwencjonizmu państwowego, opartych na różnych formalnościach
C) parlament reprezentujący interesy całego społeczeństwa

Funkcje partii
a) funkcja kształtowania opinii społecznej- cechy: tworzenie swojego pozytywnego wizerunku partii i pozyskiwaniu zwolenników
b) funkcja wyborcza- państwo demokratyczne- polega na budowaniu programów, wysyłaniu kandydatów i organizowaniu kampanii wyborczych niedemokratyczne- funkcja jest ograniczana lub nie jest realizowana.
c) funkcja rządzenia- realizowana jest przez partię, która wygrała wybory i samodzielnie lub w koalicji sprawuje rządy w państwie

Systemy partyjne
a) jednopartyjne - władzę sprawuje tylko jedna partia, inne nie istnieją lub lecz nie są zdolne do zdobycia władzy - są podporządkowane 1 głównej partii
b) dwupartyjne - istnieje wiele partii, lecz tylko dwie walczą o władzę
c) wielopartyjne - istnieje wiele partii i każda może zdobyć władzę

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy

Przydało się :p 5 wpadała ;d Dzięki

przydało się. thx.

Przydały mi się te cechy ;] Dzięki

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata