profil

Islam- dawniej i dziś

poleca 85% 464 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Islam - dawniej i dziś.

Islam to religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców. Religia ta narodziła się na obszarach Pustyni Arabskiej, na początku VIIw. Szacuje się, że obecnie 1,2 miliarda ludzi czyli około 20% ludzi świata, to wyznawcy islamu.

Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się boskiemu prawu. W czasach przedislamskich oznaczało bohaterstwo. Apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często słowo Islam od słowa "Isalam" - pokój. Święto muzułmańskie: Urodziny Proroka ( narodziny Mahometa, którym towarzyszyły liczne cuda) nie były obchodzone we wczesnym islame, narodziło się w X-XI w. w Egipcie. Sunnici obchodzą je dwunastego dnia trzeciego miesiąca roku - w tym dniu wspominają zarówno narodziny, jak i śmierć Proroka. Szyici obchodzą je pięć dni później. W Turcji to święto nazywa się Świętem Światła. W meczetach zapala się lampy i świece. Organizuje się zgromadzenia, na których odprawia się modlitwy dziękczynne za Proroka i opowiada się budujące historie z jego życia. W Pakistanie święto to polega na wspominaniu Proroka na wspólnych spotkaniach i trwa cały miesiąc. Islam narodził się na obszarach Pustyni Arabskiej, obecnie muzułmanie zamieszkują na wszystkich kontynentach. Najwięcej ich mieszka w Azji, znacznie mniej w Afryce i jeszcze mniej w Europie. Stosunkowo niezbyt liczni są muzułmanie mieszkający w Ameryce, a w Australii liczba ich jest znikoma. W naszych czasach, mimo wielkich nawet rewolucyjnych przemian, jakie się dokonały w świecie islamu, religia nadal odgrywa bardzo istotną rolę w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w większości państw muzułmańskich, potwierdzając w ten sposób i dziś dobrze znane stwierdzenie, iż islam to nie tylko religia, ale i państwo. W dobie dzisiejszej nie obserwujemy już wielkich prądów reformatorskich w islamie, jakie miały miejsce dawniej. Zmieniła się bowiem znacznie sytuacja społeczno- polityczna w krajach muzułmańskich, zwłaszcza po II wojnie światowej. Państwa te pod naciskiem ruchów wewnętrznych i wpływów europejskich przeszły istotną ewolucję ku nowoczesności, zarzucając struktury średniowieczne, jakie się utrzymały, co najmniej do I wojny światowej, a w niektórych z nich resztki ich zachowują się do dnia dzisiejszego. Tak więc, na planie politycznym większość państw muzułmańskich, po uzyskaniu niepodległości w ostatnich dziesiątkach lat naszego wieku, odrzuciła struktury feudalne i przeszła do nowoczesnej organizacji politycznej, zachowując jednak wiele ze swojej rodzimej tradycji muzułmańskiej. W okresie ogólnej, politycznej i kulturalnej, dekadencji świata muzułmańskeigo, dekadencji uległ również islam jako religia. Szerzyły się różne bractwa religijne o tendencjach mistycznych, zyskując sobie wielu zwolenników wśród niższych warstw osiadłej ludności wiejskiej i koczowników. Islam ten przyjmował więc postać religii ludowej, dostosowywał się do mentalności i poziomu intelektualnego swoich adeptów. Wchłaniał w siebie różne zwyczaje i miejscowe praktyki ludowe, w zależności od kraju i podłoża, na którym się rozwijał. Szczególnie rozpowszechniony był wszędzie kult świętych, co godziło w istotne doktryny tradycyjnego islamu i groziło herezją. Taka sytuacja panowała we wszystkich krajach świata islamu, poczynając juz od XIII w. W XVIII w. a zwłaszcza w XIX w. pojawiły się nowe prądy reformatorskie w świecie islamu, które miały na celu bądź to na celu reformę samego islamu ortodoksyjnego, bądź to zmierzały do radykalnej reformy tej religii doprowadzając do nowych heretyckich kierunków. W roku 1928 w Egipcie została założona islamska organizacja religijna i społeczno-polityczna: Bracia Muzułmańscy. Od początku swego istnienia Bracia sprzeciwiają się świeckim tendencjom w krajach muzułmańskich, odrzucają wpływy zachodnie oraz żądają powrotu do zasad Koranu i szariatu.Motto Braci Muzułmańskich brzmi: Allah jest naszym celem. Prorok naszym przywódcą. Koran naszym prawem. Dżihad naszą ścieżką. Śmierć na ścieżce Boga jest naszą jedyną nadzieją. Bractwo, szybko znalazło podatny grunt w innych krajach muzułmańskich, m.in. w Syrii, Transjordanii (późniejszej Jordanii), Palestynie, Arabii Saudyjskiej. Obecnie ma swoje filie w 70 krajach świata. Ich status jest różny od oficjalnych partii politycznych, mających swoich przedstawicieli w parlamencie, przez grupy społeczno-religijne aż po podziemne, nielegalne bojówki terrorystyczne. Twierdzi się (bądź sami Bracia podają), że brali oni udział, po stronie islamskiej, w większości konfliktów zbrojnych w tej części świata, m.in. w wojnach arabsko-izraelskich, w algierskiej wojnie o niepodległość, po stronie afgańskich mudżahedinów czy kaszmirskich bojowników. Prawie w tym samym czasie wielkie ożywienie religijne i dążności reformatorskie pojawiły się w Indiach. Miały one na celu z jednej strony oczyszczenie islamu, a z drugiej pogłębienie jego treści religijnej i uchronienie go. Islam ozywił się tez w dalekiej Indonezji, na Archipelagu Malajskim, gdzie również zrodziły się prądy modernistyczne i próby adaptacji tej religii do nowych potrzeb życia współczesnego.Bibliografia:
- Józef Bielawski ,, Islam, religia państwa i prawa" Wydawnictwo Omega.
- Władysław Baranowski ,,Świat islamu" Wydawnictwo Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej.
- Józef Bielawski ,, Religie świata, Islam" KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA
- strona internetowa: www.wikipedia.org
- ,, Ksiązka o religiach" Wydawnictwo Gallimard.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata