profil

Starożytna Grecja - ściąga

poleca 85% 158 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Perykles

Mykeńczycy/Achajowie 1600-1100p.n.e przemieszczenie się w kierunku europy, badania budowli, groby kopułowe, szybowe, pismo linearne B (odczytane) upadek od XIIwpne

Czasy minojskie 2200-1800pne okres pierwszych pałaców, rozw. Kultury minojskiej XVwpne tworcy pisma linearnego A(nieodczytane) rzadnych zródeł pisanych, boginia Matka, wybuch wulkanu

USTRÓJ SPARTY (monatchia) VIIIwpne Likurg- twórca, prawodca Sparty;

Ustrój Społeczno-polityczny Geruzja (Rada Starszych) 2 dziedzicznych królów (wodzowie armii najwy. Kapłani) 28 gerontów dożywotnio 5 eforów wyb. Przez zgromadzenie ludowe Zgromadzenie wszyscy spartiaci akceptowanie lub odrzucanie projektów uchwał przygotowanych przez Geruzję oraz wybór gerontów i eforów; Spartiaci służba wojskowa podst. Obowiązkiem system wychowania państwowego obejmujący mężczyzn, każdy spartiata otrzymywał działkę ziemi uprawianej przez helotów Periojkowie bez praw politycznych, handel, rzemiosło, płacą podatki Heloci niewolni chłopi, praca na obczyźni,e własność sparty, służba wojskowa prawa polityczne, wpływ na decyzje,

Okresy: ciemny XII-IXwpne; archaiczny VIII-VIwpne; klasyczny V-IVwpne, hellenistyczny 323rpne-30rne

USTRÓJ ATEN archonci – rządzili Atenami Drakon 621rpne prawo zwyczajowe, kwestie, modyfikacje prawa ateńskiego Solon 694rpne umorzył długi, reforma ustroju Aten, (podział na 4 grupy) Tyrania rządy Pizystrata 561-510rpne nacisk na rozwój rzemiosła i handlu, wprowadził podatek dochodowy, założenie stałej armii, rozdawanie ziemi ubogim Rozwój kultury i polityki Klejstenes 508-507rpne rozwój demokracji, płatność za pracę, przyznanie obywatelstwa, większe uprawnienie zgrom. ludowego rada 500 podział Attyki na demy, fyle – okręgi terytorialne (kilka dem) wprowadzenie urzędu strategów, sąd skorupkowy

DEMOKRACJA ATEŃSKA Vwpne Klejstenes -zapoczątkowanie demokracji Perykles-461-429 rada stratega po wojnach Grecji z Persami Zgromadzenie Ludowe wszyscy obywatele Aten, wypowiadanie wojen i zwieranie pokoju, decyzje w sprawach dot. Polityki wew i zagran. sąd skorupkowy, sąd w sprawach o zdradę stanu prawo inicjatywy ustawod. dla każdego obywatela 10 strategów- dowódcy, wojskowi wyb. przez zgromadzenie Sądy sędziowie powoływani w wyborach, wszystkie przestępstwa z wyjątkiem zabójstwa i zdrady stanu Areopag byli urzędnicy, sądy w sprawach zabójstwa, Rada 500 powoływana we wstępnych wyb i losowaniu dzieli się na 10 zespołów ustalanie porządku obrad przygotowywanie wniosków pod obrady Zgromadzenia Ludowego zarządzaie finansami nadzór nad urzędnikami Urzędnicy powoływani we wstępnych wyborach ściśle podporz. radzie 500 wykonyw. polecenia Z i R, kontrolowanie niektórych obszarów państw;

Demagodzy nauczali umiejętnego wypowiadania się;

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty