profil

Różnice między Europą Zachodnią i Europą Wschodnią po II wojnie światowej

poleca 85% 130 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Różnice między Europą Zachodnią i Europą Wschodnią po II wojnie światowej

Ustrój polityczny

Europa zachodnia:
demokracja
tajne i wolne wybory
istnieje legalna opozycja
społeczeństwo ma wpływ na rządy
zapewnione prawa i swobody obywatelskie

Europa Wschodnia:
komunizm
fałszowanie wyborów
terror policyjny
likwidacja opozycji
społeczeństwo nie ma wpływu na rządy, łamanie praw obywatelskich

Ustrój społeczno- gospodarczy

Europa Zachodnia:
gospodarka wolnorynkowa
ograniczona ingerencja państwa w gospodarkę
szeroko rozbudowana własność prywatna

Europa Wschodnia:
gospodarka centralnie sterowana
brak własności prywatnej
kolektywizacja
rozbudowa przemysłu ciężkiego

Organizacje wojskowo- polityczne (nazwa, rok utworzenia)

Europa Zachodnia: NATO (pakt północnoatlantycki) 1949
Europa Wschodnia: Układ Warszawski 1955

Organizacje gospodarcze

Europa Zachodnia:
Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1952 r.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej 1957 r.
Europejska Wspólnota Gospodarcza 1957

Europa Wschodnia
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 1949 r.

Podoba się? Tak Nie
Historia powszechna