profil

Różnice między Europą Zachodnią i Europą Wschodnią po II wojnie światowej

poleca 85% 127 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Różnice między Europą Zachodnią i Europą Wschodnią po II wojnie światowej

Ustrój polityczny

Europa zachodnia:
demokracja
tajne i wolne wybory
istnieje legalna opozycja
społeczeństwo ma wpływ na rządy
zapewnione prawa i swobody obywatelskie

Europa Wschodnia:
komunizm
fałszowanie wyborów
terror policyjny
likwidacja opozycji
społeczeństwo nie ma wpływu na rządy, łamanie praw obywatelskich

Ustrój społeczno- gospodarczy

Europa Zachodnia:
gospodarka wolnorynkowa
ograniczona ingerencja państwa w gospodarkę
szeroko rozbudowana własność prywatna

Europa Wschodnia:
gospodarka centralnie sterowana
brak własności prywatnej
kolektywizacja
rozbudowa przemysłu ciężkiego

Organizacje wojskowo- polityczne (nazwa, rok utworzenia)

Europa Zachodnia: NATO (pakt północnoatlantycki) 1949
Europa Wschodnia: Układ Warszawski 1955

Organizacje gospodarcze

Europa Zachodnia:
Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1952 r.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej 1957 r.
Europejska Wspólnota Gospodarcza 1957

Europa Wschodnia
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 1949 r.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
25.5.2011 (15:52)

Dodaj coś więcej.

25.5.2011 (14:54)

Mało tego.

Historia powszechna