profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Europa Wschodnia po II wojnie światowejpoleca85%
Historia

Różnice między Europą Zachodnią i Europą Wschodnią po II wojnie światowej

Ustrój polityczny Europa zachodnia: - demokracja - tajne i wolne wybory - istnieje legalna opozycja - społeczeństwo ma wpływ na rządy - zapewnione prawa i swobody obywatelskie Europa Wschodnia: - komunizm - fałszowanie wyborów -...poleca84%
Historia

Przedstaw drogę komunistów do władzy w latach 1945-1948

II wojna światowa doprowadziła do podziału Europy na dwie strefy: demokratyczny Zachód oraz na totalitarny wschód. Między nimi powstała żelazna kurtyna, dzięki której przywódcy bloku wschodniego chcieli izolować swoje kraje od świata zachodniego....poleca85%
Politologia

Polska - Rosja a bezpieczeństwo energetyczne w Europie

przepływu towarów i ludzi między Europą Zachodnią a Wschodnią . W ten sposób mamy szansę na wzrost udziału Rosji w naszym eksporcie i to nawet trzykrotny. Sprzyjać temu będzie nasze członkostwo w Uniipoleca85%
Historia

Historia powszechna dwudziestolecia międzywojennego.

stref wpływów w Europie • ZSRR otrzymuje Finlandię, Łotwę, Estonię, część Rumunii (Besarabię) oraz wschodnią część Polski po linię rzek Narew-Wisła-San • Niemcy otrzymują m.in. Litwę i zachodnią częśćpoleca85%
Historia

Wydarzenia politczyne, gospodarcze i militarne mające wpływ na bezpieczeństwo Europy i świata.

Komitetu Koordynacyjnego (COCOM) ustalającego zasady i warunki eksportu materiałów strategicznych do krajów komunistycznych rosła wymiana handlowa między Europą Wschodnią i Zachodnią . Przed wizytąpoleca85%
Politologia

Geopolityka - zagadnienia.

Niemcy od Rosjan – bo nie wolno dopuścić do ich sojuszu. Po I wojnie światowej Mackinder przemianowując sworzeń świata na heartland i przesuwając je na zachód tak, że objęło całą Europę Środkowo