profil

Wzory

poleca 84% 1632 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

siła F=ma (N)
ciężar ciała F=mg (N)
gęstość d=m/V (km/m3)
ciśnienie p=F/S (Pa)
ciśnienie hydrostatyczne ph=dgh (Pa)
siła wyporu F=dVg (N)
praca W=Fs (J)
moc P=W/t (W)
droga w ruchu jednostajnym s=Vśr*t
pęd p=mV (kg*m/s)
zmiana energii wewnętrznej U=W+Q (J)
ładunek q=It (C)
napięcie elektryczne R=U/I
praca prądu elektrycznego W=UIT (J)
moc elektryczna P=UI (W)
energia fotoru E=hV(J)

~~~~~~~~~~~~~~~~
F-siła N-niuton
m-masa J-dzul
a-przyśpieszenie W-wat
g-grawitacja C-kulomb
d-gęstość
V-objętość
p-ciśnienie
h-wysokość
t-czas
U-napięcie
I-natężenie
q-ładunek
e-energia
s-droga

Podoba się? Tak Nie