profil

Całkowity opór w obwodach prądu przemiennego: RC, RL, RLC

poleca 75% 320 głosów

Obwód RL Obwód RC
Obwód RL Obwód RC
Opór omowy związany z opornikiem R. Opór omowy związany z opornikiem R.
Opór indukcyjny związany z cewką: RL = ωL.
ω – częstość kołowa prądu płynącego przez obwód RL.
Opór pojemnościowy związany z kondensatorem: Opór pojemnościowy kondensatora
ω – częstość kołowa prądu płynącego przez obwód RC.
Całkowity opór obwodu RL – zawada:
Całkowity opór obwodu RL – zawada
Całkowity opór obwodu RC – zawada:
Całkowity opór obwodu RC – zawada
Obwód RLC
Obwód RLC
W obwodzie RLC występują trzy rodzaje oporu:
Opór związany z opornikiem: R.
Opór indukcyjny związany z cewką: RL = ωL
Opór pojemnościowy związany z kondensatorem: Opór pojemnościowy w układzie RLC wzór
Całkowity opór obwodu RLC – zawada:
Całkowity opór obwodu RLC – zawada
Rezonans napięć w obwodzie RLC występuje wtedy, gdy napięcie między okładkami kondensatora ma przeciwny znak niż napięcie na cewce i taką samą wartość. Warunek ten jest spełniony, gdy:
Rezonans napięć w obwodzie RLC
W takim przypadku natężenie prądu w obwodzie osiąga wartości maksymalne, a zawada obwodu jest równa R.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty