profil

Różne ujęcia literackie motywu tańca i jego funkcje. Omów zagadnienie, analizując przykłady kilku wybranych epok literackich.

poleca 85% 164 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PLAN RAMOWY WYPOWIEDZI
TEZA: Taniec służy oddaniu wielu zagadnień pozornie z nim nie związanych, może nabierać bogatych sensów i treści, służy pośredniej charakterystyce bohaterów, jest wydarzeniem artystycznym lub niesie symboliczne treści.
WSTĘP

1. Definicja tańca
2. Początki tańca
3. Pierwotne funkcje tańca
Kilka prezentowanych argumentów

Średniowiecze
• Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, Anonim,
• Motyw Dance macabre. Nawiązanie do memento Mori – Pamiętaj o śmierci
• Przyczyny powstania Dance macabre
• Jak wyglądał taniec śmierci? Zareprezentowanie wizerunku Dance macabre wg. Hansa Holbeina młodego
Romantyzm
• Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz,
• Funkcja jaką pełni w literaturze: troska o dobre obyczaje i zachowanie tradycji,
• Recytacja z melodią Poloneza w tle, cytat ks.12
Pozytywizm

• Nad Niemnem, Eliza Orzeszkowa,
• Spotkanie się na weselu dwóch zwaśnionych rodów
• Taniec i wspólna zabawa jako symbol pojednania
Młoda Polska

• Wesele, Stanisław Wyspiański,
• Chocholi taniec jako symbol uśpienia narodu
• Muzyka z filmu Wesele w tle
XX-lecie Międzywojenne
• Przedwiośnie, Stanisław Żeromski,
• Przedstawienie sceny kozaka na balu w Odolanach,
• Taniec jako forma wyrażania uczuć
Literatura współczesna
• Tango, Sławomir Mrożek
• Tango jako symbol komunistycznej władzy,
• Przedstawienie ostatniej sceny dramatu;

WNIOSKI
• Taniec- bogate sensy i treści
• Taniec-wydarzenie artystyczne
• Taniec- jedność narodu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta