profil

Budowa i funkcje komórki

poleca 85% 1744 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Cytoplazma Budowa komórki

Budowa komórki
- mitochondrium
- jądro komórkowe
- siateczka śródplazmatyczna
- cytoplazma
- lizosom
- aparat Goldiego

Błona komórkowa
a) zbudowana z białek i lipidów
b) wykazuje właściwości błony półprzepuszczalnej, ponieważ najszybciej i najłatwiej przepuszcza wodę
c) jest błoną selektywnie przepuszczalną
d) funkcja ochronna, transportowa, nadaje kształt

Cytoplazma
a) galaretowata substancja (koloid) wypełniająca wnętrze komórki, zawierająca mikrofilamenty i mikrotubule (cytoszkielet)
b) stanowi środowisko dla funkcjonowania organelli komórkowych
c) jest środowiskiem dla przebiegu wielu reakcji chemicznych
d) cytoszkielet uczestniczy w ruchu

Jądro komórkowe
- chromatyna
- plazma jądra
- jąderko
- błona jądra
a) zawiera informację genetyczną (DNA), czyli informację o tym jakie mają powstać białka. Informację o budowie białek przepisywane są z DNA na RNA (transkrypcja), a RNA bezpośrednio uczestniczy w biosyntezie białka. Informacja dziedziczna.
b) bierze udział w podziale komórki, zawsze przed podziałem komórki podwaja się DNA, czyli zachodzi replikacja
c) jąderko uczestniczy w wytwarzaniu podjednostek rybosomów

Siateczka wewnątrzplazmatyczna (R.e.)
a) jest to system błon połączonych z błoną jądrową tworzącą pęcherze i kanały. R.e. może być gładkie lub szorstkie jeśli zawiera rybosomy
b) dzieli komórkę na szereg stref w których zachodzą różne reakcje chemiczne
c) funkcja transportowa
d) R.e. szorstkie – synteza; gładkie – synteza tłuszczów
e) uczestniczy w wytwarzaniu aparatów Goldiego

Rybosomy
a) zbudowane z rRNA i białek
b) funkcja – biosynteza białka

Aparat Goldiego
a) zbudowany z małych, spłaszczonych pęcherzyków
b) funkcja wydzielnicza

Lizosomy
a) budowa: małe pęcherzyki, zawierające enzymy trawienne, powstałe w aparacie Goldiego
b) funkcja: trawienna

Mitochondrium
- DNA, macierz, grzebienie mitochondrialne, błona mitochondrialna zewn.
a) funkcja: zachodzi oddychanie wewnątrzkomórkowe, beztlenowe; jest centrum energetycznym

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata