profil

Budowa i funkcje komórki

drukuj
poleca 82% 837 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Budowa komórki:
- mitochondrium
- jądro komórkowe
- siateczka śródplazmatyczna
- cytoplazma
- lizosom
- aparat Goldiego
Błona komórkowa:
a) zbudowana z białek i lipidów
b) wykazuje właściwości błony półprzepuszczalnej, ponieważ najszybciej i najłatwiej przepuszcza wodę
c) jest błoną selektywnie przepuszczalną
d) funkcja ochronna, transportowa, nadaje kształt
Cytoplazma:
a) galaretowata substancja (koloid) wypełniająca wnętrze komórki, zawierająca mikrofilamenty i mikrotubule (cytoszkielet)
b) stanowi środowisko dla funkcjonowania organelli komórkowych
c) jest środowiskiem dla przebiegu wielu reakcji chemicznych
d) cytoszkielet uczestniczy w ruchu
Jądro komórkowe:
- chromatyna
- plazma jądra
- jąderko
- błona jądra
a)zawiera informację genetyczną (DNA), czyli informację o tym jakie mają powstać białka. Informację o budowie białek przepisywane są z DNA na RNA (transkrypcja), a RNA bezpośrednio uczestniczy w biosyntezie białka. Informacja dziedziczna.
b) bierze udział w podziale komórki, zawsze przed podziałem komórki podwaja się DNA, czyli zachodzi replikacja
c)jąderko uczestniczy w wytwarzaniu podjednostek rybosomów
Siateczka wewnątrzplazmatyczna (R.e.)
a) jest to system błon połączonych z błoną jądrową tworzącą pęcherze i kanały. R.e. może być gładkie lub szorstkie jeśli zawiera rybosomy
b) dzieli komórkę na szereg stref w których zachodzą różne reakcje chemiczne
c) funkcja transportowa
d) R.e. szorstkie – synteza; gładkie – synteza tłuszczów
e) uczestniczy w wytwarzaniu aparatów Goldiego
Rybosomy:
a) zbudowane z rRNA i białek
b) funkcja – biosynteza białka
Aparat Goldiego:
a) zbudowany z małych, spłaszczonych pęcherzyków
b) funkcja wydzielnicza
Lizosomy:
a) budowa: małe pęcherzyki, zawierające enzymy trawienne, powstałe w aparacie Goldiego
b) funkcja: trawienna
Mitochondrium:
- DNA, macierz, grzebienie mitochondrialne, błona mitochondrialna zewn.
a) funkcja: zachodzi oddychanie wewnątrzkomórkowe, beztlenowe; jest centrum energetycznym


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
1.12.2007 (22:19)

moim zdaniem jest fajne, dokładne informacje, tylko jedno ale: nie ma słowa, komórka zwierzęca, a może roślinna? Gdzie są chloroplasty? I nie wszystkie organizmy mają wszystkie organella komórkowe? Ale ogółem jest ok :D

19.10.2007 (15:12)

1, bo to dostałam ze sprawdzianu po skorzystaniu z tych informacji! :(

Typ pracy