profil

Budowa komórki eukariotycznej

poleca 85% 796 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Komórka roślinna zawiera: jądro z jąderkiem, aparat Golgiego, siateczkę śródplazmatyczną, wakuole, ścianę komórkową, błonę komórkową, mitochondria, sfer osom, chloroplasty, leukoplasty, rybosomy.

Komórka zwierzęca zawiera: jądro z jąderkiem, aparat Golgiego, siateczkę śródplazmatyczną, wakuole, błonę komórkową, mitochondria, rybosomy, centriola, lizosomy.

Komórka prokariotyczna zawiera: ścianę komórkową, błonę komórkową, rybosomy, rzęskę (do poruszania), nukleoid (obszar jądrowy zawierający genofor), ziarna substancji zapasowych.

Budowa komórki eukariotycznej
Błona komórkowa: ma grubość 7-10 nm, zbudowana jest z podwójnej warstwy lipidowej, w której znajdują się różne białka. Błona komórkowa otacza komórkę i oddziela ją od środowiska, zapewnia wybiórczy transport substancji do i z komórki.

Jądro: otoczone jest podwójną błoną jądrową, przeważnie ma kulisty kształt, można w nim wyróżnić nukleoplazmę i jąderko (lub jąderka); jądro zawiera większość DNA komórki, dlatego przechowuje większość informacji genetycznej, odgrywa nadrzędną rolę w komórce, warunkuje i reguluje jej metabolizm, uczestniczy w podziałach komórki.

Mitochondria: przeważnie są owalne, otoczone podwójną błoną lipidowo-białkową, błona wewnętrzna pofałdowana jest w tak zwane grzebienie mitochondrialne, zawierają DNA oraz rybosomy. Mitochondria biorą udział w procesie oddychania komórkowego (są centrami energetycznymi komórki, dostarczają związków wysokoenergetycznych, np. ATP)

Plastydy (chloroplasty i inne): otoczone są podwójną błoną lipidowo-białkową, zawierają DNA oraz rybosomy, przeważnie zawierają system błon wewnętrznych i barwniki, np. chlorofil. Plastydy związane są z fotosyntezą, jej produktami i barwnikami (występują w komórkach wszystkich fototrofów, m.in. u roślin wyższych)

Siateczka śródplazmatyczna (retikulum endoplazmatyczne): układ kanalików, pęcherzyków i cystern różnej wielkości i kształtu, wyróżnia się dwa rodzaje siateczki śródplazmatycznej: szorstką (pokrytą rybosomami) oraz gładką. Dzieli cytoplazmę na obszary o różnej aktywności chemicznej, szorstka siateczka śródplazmatyczna związana jest z syntezą białek i ich dojrzewaniem, gładka zaś z syntezą lipidów i steroidów

Rybosomy: są to asymetryczne, ni obłonione struktury o średnicy około 25nm, zbudowane z dwóch podjednostek, mniejszej i większej, zawierają RNA i białka. Rybosomy umożliwiają syntezę białek na matrycy informacyjnego kwasu rybonukleinowego (mRNA)

Ściana komórkowa: u roślin zawiera m.in. celulozę, u grzybów głównie chitynę, u zwierząt natomiast nie występuje. Ściana komórkowa chroni komórkę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stratami wody.

Aparat Golgiego: obejmuje liczne spłaszczone, bonia te cysterny oraz mniejsze pęcherzyki. Funkcją aparatu Golgiego jest przygotowywanie białek przeznaczonych do wbudowania w błonę lub wydzielenia na zewnątrz komórki.

Wodniczki (wakuole): są to wydzielone obszary komórki otoczone pojedynczą błoną lipidowo-białkową, mogą zawierać różne substancje. Wodniczki zagospodarowują wodę i sole, magazynują różne substancje, niekiedy pełnią funkcje trawienne.

Lizosomy: są to bardzo drobne pęcherzyki zawierające enzymy trawienne (hydrolityczne). Lizosomy umożliwiają rozkład substancji pochłoniętych lub obumarłych organelli.

Centriola: jest cylindryczna, zbudowana z białkowych mikrotubul (najczęściej jest ich 27). Centriola odgrywają istotną rolę podczas podziału komórki.

Wici, rzęski: są to struktury nitkowate, ruchliwe, zbudowane z mikrotubul białkowych (układ 9+2) osadzonych w tak zwanych ciałkach bazowych. Umożliwiają one ruch komórki lub wymuszają ruch płynu wokół komórki, niektóre spełniają także funkcje receptorów.

Cytoszkielet: zawiera układy białkowych elementów (fi lamentów, mikrotubul), niektóre jego składniki to białka kurczliwe. Cytoszkielet nadaje komórce określony kształt, pozwala przemieszczać cytoplazmę i organelle komórkowe.

Cytosol (,,cytoplazma podstawowa’’): jest to płynna pozostałość p usunięciu innych struktur komórki (w tym cytoszkieletu), zawiera m.in. wodę, białka, jony. Cytosol stanowi środowisko zachodzenia wielu reakcji enzymatycznych, np. glikolizy, umożliwia także dyfuzję substancji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata