profil

Komunizm i nazizm to ideologia pogardy i śmierci

poleca 89% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Komunizm i nazizm to ideologia pogardy i śmierci

Uważam, że komunizm i nazizm to ideologia pogardy i śmierci. Niemcy i ZSRR były państwami totalitarnymi, które chciały podporządkować sobie inne kraje. Na ich czele stał wódz, a społeczeństwo było poddawane indoktrynacji.
W ZSRR występował system jednopartyjny, zlikwidowano parlament oraz niezależne organizacje polityczne i społeczne a także wprowadzono cenzurę. Obowiązywał kult wodza, wiara w jego nieomylność i wszechwiedzę. Działała tajna policja polityczna, która utrzymywała społeczeństwo w bezwzględnym posłuszeństwie. Aresztowała każdego, kto – zdaniem władz – stanowił zagrożenie. Przed stalinowskimi sądami stanęli nie tylko przeciwnicy władzy radzieckiej, ale także bolszewicy – dowódcy Armii Czerwonej i członkowie partii komunistycznej. Stalin był człowiekiem podejrzliwym. Kazał likwidować wszystkich, którzy w przyszłości mogli stanowić jakiekolwiek zagrożenie. W ZSRR nie było niezawisłych sądów, a wyroki zapadały zgodnie z życzeniem władz. Jeśli ktoś uniknął kary śmierci, zsyłano go do obozu (łagru). Panowały tam straszliwe warunki, m.in. głód i praca ponad siły po 10-12 godzin na dobę. Najwięcej łagrów znajdowało się na Syberii nad rzeką Kołymą – w klimacie bardzo nie przyjaznym człowiekowi. W obozach było uwięzionych około 50-70 mln ludzi, a znaczna część poniosła śmierć.
Idea ustroju komunistycznego wykluczała istnienie własności prywatnej. Zlikwidowano wszystkie prywatne przedsiębiorstwa, a ich właścicieli surowo osądzono. W 1929 roku rozpoczęto kolektywizację wsi – przymusowe uspołecznianie ziemi i produkcji rolnej. Likwidowano prywatne gospodarstwa chłopskie, łącząc je w gospodarstwa spółdzielcze – kołchozy. Chłopów, którzy nie chcieli się podporządkować, przesiedlano na Syberię, a kołchoźników pozbawiano dowodów osobistych, co uniemożliwiało podróżowanie i zmianę miejsca zamieszkania.
Nazizm opierał się na rasizmie. Twierdzono, że jedne rasy ludzkie są lepsze od innych. Niemcy uważali się za najbardziej wartościową rasę – aryjską. Określali siebie jako rasę panów, której powołaniem jest rządzić światem. Mówili, że należy im się przestrzeń życiowa. Nowe terytoria chcieli osiągnąć kosztem ras Europy Środkowo-Wschodniej, np. Słowian. Cel ten zamierzali osiągnąć drogą wojny i podboju.
W Niemczech panowała postawa i polityka antysemityzmu. Według nazistów Żydzi nie zasługiwali na istnienie nawet w roli poddanych. Zakładali, że w przyszłości doprowadzą do „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” – biologicznej zagłady tego narodu. Za niegodnych istnienia uważali także Cyganów.
Naziści gardzili demokracją. Twierdzili, że rządzić powinien silny wódz, a instytucje demokracji parlamentarnej należy zlikwidować. Propaganda nazistowska podkreślała niesprawiedliwość traktatu wersalskiego. Dbano o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu nazistowskim. Kulturę, naukę i sztukę poddano ścisłej kontroli. Należało mieć zgodę na drukowanie, wystawianie spektaklu czy wyświetlanie filmu w kinie. Z instytucji kulturalnych i naukowych usuwano osoby pochodzenia żydowskiego oraz tych, którzy zdaniem władz nie reprezentowali „słusznych” (tj. nazistowskich) poglądów. Z bibliotek usuwano dzieła autorów pochodzenia żydowskiego, słowiańskiego oraz te, które nie odpowiadał nazistowskiemu światopoglądowi, m.in. głoszące ideały wolności, równości i braterstwa. Społeczeństwo poddano całkowitej kontroli. Rozbudowano system policyjny, w tym również tajną policję państwową – gestapo. Aresztowano, torturowano i osadzano w więzieniach i obozach koncentracyjnych zarówno prawdziwych jak i domniemanych przeciwników politycznych.
Wydaje mi się, że dowiodłam słuszności mojej tezy. Ideologie komunizmu i nazizmu szerzą pogardę wobec innych i śmierć dla nieprzyjaciół. Przywódcy ZSRR i Niemiec byli bezlitośni, nie wahali się zabijać, żeby osiągnąć swój cel.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata