profil

Przedimki-gramatyka

poleca 85% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedimki
Przedimek jest to nie występująca w języku polskim część mowy, która pojawia się w języku angielskim przed rzeczownikami.

Przedimek nieokreślony "a/an"

Przedimek nieokreślony "a/an" oznacza, że następujący po nim rzeczownik określa jeden przedmiot lub osobę pochodzące ze zbioru takich samych przedmiotów lub osób; wykazuje on cechy typowe dla zbioru takich przedmiotów lub osób:
He is a doctor.(On jest lekarzem. (Należy do zbioru osób zwanych lekarzami.)

W pewnych sytuacjach może znaczyć "jakiś, dowolny".
Give me an apple.(Daj mi jabłko. (Jakieś, jakiekolwiek jabłko.)

Przedimek "a" stosowany jest przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski:
This is a pencil.(To jest ołówek.)

Przedimek "an" natomiast jest stosowany przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłosek:
This is an apple.(To jest jabłko.)

Zasada "an" dotyczy wszystkich wyrazów, które następują bezpośrednio po przedimku, tj. jeśli rzeczownik jest określany przymiotnikiem zaczynającym się od samogłoski, wówczas również używamy przedimka "an".
This is an empty bottle.(To jest pusta butelka.)

Użycie przedimków "a/an"

1. Kiedy wymieniamy daną rzecz po raz pierwszy:
There is a table in the kitchen. The table is big.
Stół znajduje się w kuchni. Stół jest duży.

2. Kiedy mówimy o jakimś przedmiocie lub osobie tylko jako o elemencie zbioru:
He is a policeman. (On jest policjantem. (Jednym ze zbioru wielu policjantów.)

3. Przy określaniu ilości w wyrażeniach:
a lot of (dużo, mnóstwo)
a few (kilka)
a little (trochę)
We have a lot of food. (Mamy mnóstwo jedzenia.)

4. Przy liczebnikach:
a hundred = one hundred
a thousand = one thousand
itp.

5. Kiedy mamy do czynienia z rzeczownikiem oznaczającym materiał lub substancję niepoliczalną, ale z pewną jej konkretną ilością lub jednostką:
a tea = a cup of tea (filiżanka herbaty.)
Przedimek określony "the"

Przedimek "the" oznacza, że przedmiot lub osoba, o których mówimy nie są dowolnymi obiektami pochodzącymi ze zbioru przedmiotów, lecz konkretne, zdefiniowane; posiadają cechy wyróżniające je od innych.
Przedimek określony "the" może występować zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Przedimek nieokreślony "a/an" może być użyty tylko w liczbie pojedynczej.


Użycie przedimka "the"

1. Kiedy wymieniamy jakiś przedmiot po raz drugi:
There is a window in the room. The window is dirty.(Okno znajduje się w tym pokoju. (To) okno jest brudne.)

2. Kiedy mamy na myśli przedmiot lub osobę należące wprawdzie do pewnego zbioru, ale posiadające cechy unikalne:
He is the doctor that I know. (On jest lekarzem, którego znam.)

3. Przed rzeczownikami, które oznaczają rzeczy istniejące tylko w jednym egzamplarzu:
the sun (słońce)
the earth (ziemia)
the sky (niebo)
the moon (księżyc)

4. Przed nazwami instrumentów muzycznych:
She plays the guitar. (Ona gra na gitarze.)

5. Przy stopniowaniu przymiotników przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym:
She is the nicest girl in our school. (Ona jest najładniejszą dziewczyną w naszej szkole.)


Kiedy nie używamy żadnego przedimka?

1. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi i oznaczającymi substancje:
Milk is white. (Mleko jest białe.)
Iron is a metal. (Żelazo jest metalem.)

2. Kiedy mówimy o kilku przedmiotach nieokreślonych:
He buys and sells cars. (On kupuje i sprzedaje samochody.)

3. Przed nazwami własnymi:
He is from France. (On jest z Francji.)
His name is Paul. (On ma na imię Paul.)


4. Przed nazwami posiłków:
breakfast (śniadanie)
lunch (obiad (jedzony ok. 13-tej)
tea (podwieczorek)
dinner (obiad, kolacja (jedzone ok. 18-tej)
supper kolacja (późna)

np.
I eat breakfast at 10.00. (Jem śniadanie o 10.00.)

5. Przed słowami:
bed (łóżko) church (kościół)
hospital (szpital) prison (więzienie)
school (szkoła) work (praca)

kiedy mamy na myśli czynności właściwe dla tych miejsc:
She was taken to hospital. (Zabrano ją do szpitala. (Ponieważ jest chora i będzie się tam leczyć.)
He is in prison. (On jest w więzieniu. (Odbywa tam karę.)

6. Kiedy rzeczownik jest już określony zaimkiem wskazującym lub dzierżawczym:
This is my book. (To jest moja książka.)
Give me that cup. (Daj mi tamtą filiżankę.)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata