profil

Kto jest człowiekiem

poleca 85% 509 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Myślę, że dobrą receptę na to jak być dobrym człowiekiem zawierają pewne znane słowa: "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie". Słowa te wypowiedział ok. 2000 lat temu Jezus Chrystus, który przez wiele osób jest uznawany za "największego" ze wszystkich ludzi.
My ludzie, powinniśmy troszczyć się o drugich, okazywać im miłość i przychodzić z pomocą. Niestety, niesamolubne interesowanie się innymi należy dzisiaj do rzadkości. Co prawda każdy człowiek ma wrodzoną zdolność okazywania miłości. Czasami jednak kiedy stwierdzamy, że drudzy chcą nas wykorzystać, albo że próby okazania miłości są źle rozumiane, możemy dojść do mylnego wniosku, że najlepiej myśleć tylko o sobie.
O ileż świat byłby lepszy gdyby każdy postępował w myśl słów Jezusa. Powinniśmy z ufnością odnosić się do drugich, być dla nich życzliwi i pomagać im w ciężkich sytuacjach. Czasami ktoś nie potrzebuje pomocy materialnej, tylko zwykłego zainteresowania i serdeczności. Zapewnienie takiej pomocy innemu człowiekowi naprawdę nie jest trudne.
Ważne też jest okazywanie szacunku dla cudzej własności. Pożądaną cechą u dobrego człowieka jest też panowanie nad językiem. Prawdziwy człowiek nie kieruje się uprzedzeniami, ani na tle rasowym, ani religijnym, ani materialnym.
Jakież byłoby to wspaniałe, gdyby wszyscy ludzie stosowali się do tych kilku wymienionych wyżej zasad. Niech człowiek będzie człowiekowi człowiekiem.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
19.2.2011 (15:35)

Daj kamienia

Formy wypowiedzi