profil

Operacjonalizacja celów nauczania

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Operacjonalizacja celów nauczania
Temat lekcji: Narkotyki i społeczeństwo

Analiza historii środków odurzających i ich miejsce w kulturze
• Uczeń analizuje historię środków odurzających w kulturach świata
 zachowanie końcowe – analiza
 Warunek - brak
 Kryterium jakościowe – prawidłowo
 Kryterium ilościowe – brak
 Taksonomia - C

• Uczeń ocenia miejsce i wpływ narkotyków na poszczególne kultury
 Zachowanie końcowe – ocena
 Warunek - brak
 Kryterium jakościowe – brak
 Kryterium ilościowe – brak
 Taksonomia - C

• Uczeń charakteryzuje obecne postrzeganie narkotyków przez społeczeństwa w różnych miejscach na świecie
 Zachowanie końcowe – charakterystyka
 Warunek - brak
 Kryterium jakościowe – prawidłowo
 Kryterium ilościowe – brak
 Taksonomia - C

Zapoznanie się z podziałem substancji psychoaktywnych
• Uczeń wymieni podział substancji psychoaktywnych ze względu na pochodzenie (konopie indyjskie, amfetamina, środki halucynogenne, barbiturany, kokaina, opiaty)
 Zachowanie końcowe – wymieni
 Warunek - brak
 Kryterium jakościowe – prawidłowo
 Kryterium ilościowe – 6
 Taksonomia - A

• Uczeń opisze wpływ poszczególnych substancji na ludzki organizm
 Zachowanie końcowe – opis
 Warunek - brak
 Kryterium jakościowe – prawidłowo
 Kryterium ilościowe – 6
 Taksonomia - A

• Uczeń analizuje powody dla których ludzie sięgają po narkotyki
 Zachowanie końcowe – analiza
 Warunek - brak
 Kryterium jakościowe – prawidłowo
 Taksonomia - A

• Uczeń wyjaśnia pojęcia psychicznego i fizycznego uzależnienia
 Zachowanie końcowe – wyjaśnienie
 Warunek - brak
 Kryterium jakościowe – prawidłowo
 Kryterium ilościowe – brak
 Taksonomia - A

Społeczne efekty uzależnienia
• Uczeń przeżywa wewnętrznie rozmowę z byłym narkomanem na temat jego nałogowej przeszłości
 Zachowanie końcowe – przeżycia wewnętrzne
 Warunek – spotkanie z byłym narkomanem
 Kryterium jakościowe – brak
 Kryterium ilościowe – brak
 Taksonomia - A

• Uczeń piszę wypracowanie na temat wpływu uzależnienia narkotykowego na człowieka i społeczeństwo
 Zachowanie końcowe – praca pisemna
 Warunek – spotkanie z byłym narkomanem oraz film o tematyce narkomanii
 Kryterium jakościowe – brak
 Kryterium ilościowe – brak
 Taksonomia - A

• Uczeń wykonuje plakat o tematyce antynarkotykowej
 Zachowanie końcowe – wykonanie plakatu
 Warunek – spotkanie z byłym narkomanem oraz film o tematyce narkomanii
 Kryterium jakościowe – brak
 Kryterium ilościowe – brak
 Taksonomia - A

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy