profil

Wizerunek Żydów w literaturze polskiej przedstaw temat na wybranych przykładach. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.

poleca 85% 134 głosów