profil

Kontekst

poleca 55% 111 głosów

całość wypowiedzi, w jakiej występują jakieś konkretne, dające się wydzielić fragmenty (zdania, poszczególne wyrazy, związki wyrazowe itp.); kontekst pozwala na dokładne zrozumienie wypowiedzi; znaczenie tych samych wyrazów czy zdań użytych poza kontekstem (wyrwane z kontekstu) nie będzie oczywiste; np. słowo głębia w całości wypowiedzi głębia jeziora zapierała dech w piersiach spełnia zupełnie inną funkcję niż to samo słowo użyte w znaczeniu przenośnym (czyli w innym kontekście): głębia znaczeń wyłaniających się z jego obrazów zapierała dech w piersiach.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Kontekst