profil

Problemy ekonomiczne

poleca 52% 33 głosów

W Raporcie o rozwoju społecznym opracowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Program – UNDP) przedstawiony został stan świata ze względu na rozwój społeczny.

Podstawą oceny jest wskaźnik HDI, który uwzględnia trzy podstawowe wymiary społecznego rozwoju:

  • przewidywaną długość życia,
  • wiedzę obywateli,
  • poziom życia (poziom życia jest mierzony wielkością PKB na jednego mieszkańca).

- W większości państw wskaźnik HDI wzrastał, jednak w krajach położonych głównie w Afryce, Europie Wschodniej oraz w Rosji zmalał.
- Co trzeci mieszkaniec globu nie ma dostępu do energii elektrycznej.
- Ponad miliard ludzi pozbawiony jest dostępu do pitnej wody. 293 miliardy ludzi naświecie głoduje.
- Około dwóch miliardów ludzi nie korzysta z podstawowych lekarstw.
- 1,2 miliarda ludzi żyje za jednego dolara dziennie, a 2,8 miliarda ludzi – za dwa dolary.

[Raport o rozwoju społecznym]

W opracowanym raporcie analizuje się sytuację 162 państw. Główne wnioski potwierdzają spostrzeżenia specjalistów, że świat dzieli się na bogatych i biednych.

Kraje najwyżej sklasyfikowane to m.in.: Norwegia, Australia i Kanada. Polska znalazła się na 38. pozycji.

W przeprowadzonych w 2000 roku analizach wykazano, że siedem narodów osiąga PKB przekraczający 30 tys. USD na jednego mieszkańca. Są to: Luksemburg, Szwajcaria, USA, Norwegia, Islandia, Dania i Japonia. Do narodów, które uzyskują PKB między 20 a 30 tys. USD na mieszkańca, należą kraje Europy Zachodniej oraz Singapur, Kanada, Australia oraz Hongkong. Po nich w rankingu znajdują się kraje z Europy, kilka krajów azjatyckich, a następnie kraje postkomunistyczne: Czechy, Węgry, Słowacja, Polska. W przypadku Polski PKB na jednego mieszkańca szacuje się na poziomie 6,8 tys. USD. Na końcu listy znajdują się Chiny, Ukraina, Indonezja, Indie, Zimbabwe, Wietnam, w których przychód oszacowano poniżej 1 tys. USD.Około 20% ludności krajów bogatych dysponuje ponad 80% światowego dochodu.

Pojęcia

- produkt krajowy brutto (PKB) – jeden z podstawowych wskaźników dochodu narodowego; opisuje wartość dóbr i usług, wytworzonych na obszarze danego kraju w określonym czasie (najczęściej jednego roku)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta