profil

II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej

poleca 77% 284 głosów

Jeśli na bryłę sztywną działa niezrównoważony moment sił względem wybranej osi obrotu, to bryła porusza się wokół tej osi ruchem obrotowym przyspieszonym (opóźnionym), w którym przyspieszenie kątowe jest wprost proporcjonalne do wartości wypadkowego momentu siły Mw, a odwrotnie proporcjonalne do momentu bezwładności bryły I, wyznaczonego względem tej osi:

Wzór dla drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej

skąd mamy: Mw = ε ⋅ I.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta