profil

Ekologia

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ekologia-nauka o wzajemnych zależnościach miedzy organizmem a środowiskiem życia.
Etapy budowy i organizacji organizmów związek organiczny-organella komórkowe-komórka-tkanka-narządy-układy-organizm-populacja-biocenoza-ekosystem-biomy-biosfera
Populacja-zespół osobników tego samego gatunku mogących się swobodnie krzyżować, zajmujących określoną niszę ekologiczną.
Nisza ekologiczna-całokształt potrzeb życiowych organizmów (terytorium,pożywienie,schronienie)
Cechy populacji:
-liczebność-liczba osobników składających się na daną populację
-zagęszczenie-liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchniową
-tempo wzrostu pop.-
A-populacja o ograniczonym wzroście przez choroby,drapieżniki –krzywa esowata
B-wzrost populacji nieograniczony-krzywa jotowata
-rozrodczość-stosunek liczby nowonarodzonych do liczebności całej populacji
-śmiertelność-stosunek liczby zmarłych osobników do liczby całej populacji
KRZYWE PRZEŻYWANIA
A-wskaźnik śmiertelności b. wysoki u mięczaków
B-wskaźnik śmiertelności wypośrodkowany
C-wskaźnik śmiertelnosci niski wynikający z umierania ze starości, człowiek
-struktura wiekowa populacji przedstawiona za pomocą piramid
A-obrazuje populacje rozwijające się , dominują osobniki młode
B-populacja ustabilizowana,udział poszczególnych grup wiekowych jest stały
rozrodczość=umieralność
C-populacja wygasająca,dominują osobniki stare, śmiertelnosć>rozrodczość
-struktura przestrzenna rozmieszczenia osobników danej populacji w środowisku
-rozprzestrzenianie się osobników populacji,emigracje-na zewnątrz populacji,imigracje-dośrodka populacji,migracje
...............................................................................
Czynniki działające na organizmy: biotyczne-ożywione: konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo; abiotyczne-nieożywione:swiatło,woda,gleba,temp.
Tolerancja ekologiczna-zdolność organizmu do przystosowania się do zmian danego czynnika
Zakres tolerancji-przedział wartości danego czynnika w obrębie którego organizm bytuje i utrzymuje swoje funkcje życiowe
Zakres tolerancji opisują 3 wskaźniki:
1.minimum-dolna wartość danego czynnika
2.maksimum-górna wartość danego czynnika
3.optimum-wartość w której organizm czuje się najlepiej
Prawo tolerancji minimum Liebiga-możliwość rozwoju organizmu określa ten składnik, którego jest najmniej tzn.czynnik ograniczający
Prawo tolerancji shelforda- rozszerzenie prawa Liebiega- Możliwości bytowania organizmu określają min. i max. Danego czynnika
Podział organizmów ze względu na zakres tolerancji na dany czynnik
a)eurybiotyczne-o szerokim zakresie tolerancji względem danego czynnika
b)stemobiotyczne- o wąskim zakresie.......
Biocenoza-wszystkie ożywione elementy środowiska przyrodniczego i zależności między nimi
Biocenozy:a)naturalne-łąki,lasy rzeki, b)sztuczne-pola,sady,staw hodowlany
W każdej biocenozie wyróżnia się określona strukturę troficzna, którą tworzą 3 grupy organizmów:
1-producenci-rośliny zielone,
2-konsumenci-zwierzęta,
3-reducenci-bakterie i grzyby,które rozkładają materię

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty