profil

Miejsce Polski w świecie i jej szanse w XXI wieku.

poleca 84% 742 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polska to kraj znajdujący się w centrum kontynentu europejskiego, czyli w Europie Środkowej. Polska zajmuje powierzchnię 312 tys. Km2, co stanowi 3% Europy i umiejscawia ją na 63 miejscu na świecie i 6 w Europie pod względem wielkości. Potencjał demograficzny naszego kraju to 38,65 mln mieszkańców, co daje 24 miejsce na świecie i 6 w Europie. Polska jest państwem jednolitym narodowo, ponieważ Polacy stanowią ok. 94% ludności. Najliczniejsze mniejszości narodowe to: Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, Żydzi i Czesi. Polska jest krajem przemysłowo- rolnym, w którym 36% ludności czynnej zawodów jest zatrudniona w przemyśle i handlu, 26% w rolnictwie i 21% w usługach. Wskaźnik konkurencyjności polskiej gospodarki za 1999 plasuje ją na 40 miejscu na świecie.
Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł w ciągu ostatnich lat ponad dwukrotnie i wynosi ok. 5400 USD. Jest jednak wciąż trzykrotnie mniejszy od unijnego. Umieszcza to Polskę nawet za Słowenią, Węgrami i Czechami. Bilans ekonomiczny też nie wypada zbyt pomyślnie, eksport spada a import tylko nieznacznie przekracza eksport. Nauka, szkolnictwo, oświata i kultura również przedstawiają się niekorzystnie, Co prawda w Polsce nie ma analfabetów, ale szkoły średnie kończy tylko ok. 85% uczniów, a w krajach rozwiniętych ok. 95%,na 10 tys. mieszkańców przypada tylko 150 studentów, mimo, ich liczna i tak w ostatnich latach bardzo się zwiększyła. Niski jest również nakład finansowy na naukę.

Położenie geopolityczne Polski umiejscawia ja między Czechami, Słowacją od południa, Niemcami od zachodu, Litwą, Białorusią i Ukrainą od wschodu oraz obwodem kalingradzkim i tym samym z Rosja od północy.

Dyplomacja polska po 1989r. musiała podołać nowym zadaniom, jakie wyznaczyła odzyskana suwerenność oraz zmiany wokół granicy polskiej. W 1990 r. podpisano polsko- niemiecki traktat o nienaruszalności wspólnej granicy oraz wyrzeczenie się roszczeń terytorialnych. W 1991r.został potwierdzony traktatem w Bonn o dobrym sąsiedztwie. W 1992r. podpisano traktat polsko –rosyjski o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy. Ponadto w latach 1991-1994 Polska podpisała traktaty o równouprawnionych stosunkach z pozostałymi sąsiadami.

Polska w życiu międzynarodowym jest dość aktywna. Została uznana z członka założyciela ONZ, brała i bierze udział w pracach wszystkich organów głównych. Obecnie szczególnie znaczenie miał udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych ONZ do 1953r. m.in. operacja”Pustynna Burza”, kontyngent w Bośni, ponadto Polacy byli dowódcami i sekretarzami generalnymi ONZ np. T.Mazowiecki, S. Woźniak. Od 1964r. uczestniczy w obradach helsińskich i podpisaniu aktu końcowego KBWE. Jedna z instytucji OBWE ma siedzibę w Warszawie- Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.

Idea uczestnictwa Polski w zachodnioeuropejskich procesach integracyjnych pojawiła się po 1988r., gdy nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne z Wspólnota Europejska. Gruntowne zmiany gospodarcze, socjalne i polityczne przekształciły ta ideę w chęć stowarzyszenia ze Wspólnota. W 1991r. został już podpisany Układ Europejski. Przy Komisji Wspólnot Europejskich został wtedy akredytowany ambasador Polski, a Komisja powołała swoje przedstawicielstwo w Warszawie. Układ o stowarzyszeniu obowiązuje od 1994r. W marcu 1994r. Polska złożyła wniosek o przyłączenie do Unii Europejskiej i od stycznia 2004 jest jej członkiem. Aby to się stało musiała zrównoważyć budżet, zmniejszyć inflację, podnieść jakość wyrobów i usług, przebudować strukturę rolnictwa oraz dostosować prawo polskiego unijnego.

Europie może zaoferować swoje bogactwo kulturowe m.in. dzieła Mickiewicza i Juliusz Słowackiego, którzy byli znani i docenieni tylko wśród intelektualistów znających język polski. Z autorów współczesnych można wymienić Wisławę Szymborską czy Stanisława Lema, którzy doczekali się ogromnej liczby wydań i tłumaczeń. Również Chopin uważany jest za jednego z najwybitniejszych w historii muzyki. Polski kapitał posiada kilka dużych w Europie koncernów, tzn. PKN Orlen, który posiada swoje stacje w Niemczech i na Litwie, Polsat, inwestujący także na Litwie, Grupa ITI. Polska ma słabo rozwiniętą sieć drogową, trzy pierwsze autostrady mają być gotowe w pełni dopiero około 2013 roku (główne odcinki w 2010 roku), ich budowa przez firmy prywatne jest finansowana częściowo przez Unię Europejską. W najbliższych latach Polska ma dostać około 4,5 mld euro na modernizację kolei.W najbliższych latach Polska ma być największym kwotowo odbiorcą unijnych dotacji. Polska dostaje z europejskich funduszy więcej pieniędzy, niż wpłaca do budżetu Unii. Łącznie od 2007 roku będzie miała do wykorzystania około 60 miliardów euro, czyli około 300 miliardów złotych, to jest więcej niż roczne wydatki budżetowe w ostatnich latach. Szczególnie atrakcyjną dziedziną polskiej gospodarki może być turystyka, z uwagi na naturalność polskiego krajobrazu i niskie uprzemysłowienie rejonów turystycznych oraz zabytki: stare miasta, jak Poznań, Kraków, Gdańsk, Warszawa czy Wrocław. Ruch turystyczny ułatwi otwarcie polskich granic na mocy Układu z Schengen, najprawdopodobniej w 2009. Powstają także nowe zakłady przemysłowe: przemysłu spożywczego oraz wysokich technologii.Pod Łodzią za kilka lat powstanie fabryka komputerów Dell, która ma zapewnić 12 tysięcy miejsc pracy; koszt tej inwestycji to koło 150 milionów euro: będzie to jedna z największych tego typu inwestycji w tej części Europy. Polski producent samochodów FSO produkował około 130 tys. samochodów rocznie, łącznie w Polsce FSO, Volkswagen i Opel produkują około 500 tys. samochodów rocznie, na mniejszą skalę produkuje się luksusowy samochód marki Leopard. Stocznia Gdańska jest jedną z największych w Europie. Otwarcie kilku unijnych rynków pracy dla Polaków przyczyniło się też do spadku bezrobocia, które w niektórych powiatach sięga 30-40%, chociaż w dalszej perspektywie może się przyczynić do spadku liczby ludności i wpływów podatkowych. Zmniejsza to kwoty wypłacanych bezrobotnym zasiłków. Obliczono, że Polacy pracujący za granicą przysłali do Polski około 22 miliardów złotych, przyczyniając się do 1,5% wzrostu gospodarczego. Z programów unijnych finansowane są szkolenia dla polskich bezrobotnych: na przykład kursy obsługi komputera czy języków obcych. Rolnicy wyższym normom jakościowym, a rybacy mają narzucone kwoty połowowe ze względu na ochronę mórz. Młodzi ludzie zdecydowanie łatwiej mogą podejmować studia wyższe w krajach Unii, ze względu na niższe opłaty za studnia dla obywateli Unii. Obawy budzi możliwość wykupu taniej polskiej ziemi przez Niemców. W Hiszpanii i Portugalii w wielu nadmorskich miejscowościach mieszka mnóstwo Niemców na emeryturze, czasem prawie tyle samo, ile ludności miejscowej. Zostawiają oni tam jednak bardzo dużo pieniędzy. Po prawdopodobnym wprowadzeniu euro Polska będzie miała prawo na monetach umieścić podobizny znanych Polaków, które będą krążyć na terytorium wszystkich krajów strefy euro.
Ponadto Polska jest członkiem NATO od 1999r., Grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Weimarskiego oraz Rady Państw Morza Bałtyckiego. Obecnie Polska nawiązuje bardzo dobre stosunki z USA, przez wsparcie Stanów w wojnie w Iraku. Setki żołnierzy polskich zostało wysłanych na misje do Iraku. Rząd polski liczy na zniesie wiz dla Polaków oraz każdego rodzaju inna pomoc w razie potrzeby.

Szanse Polski w XXI w. Na bycie jedną z potęg europejskich są naprawdę duże, mamy spory potencjał, który jednak jest dość często zaprzepaszczany przez władze polskie, ale też i społeczeństwo. Wszystkie unijne dotacje, które są kolosalnie duże można naprawdę wykorzystać odpowiednio, ale do tego potrzebni są specjaliści w danej dziedzinie, których w polskim rządzie brakuje. Co więcej, politycy rządzący powinni lepiej dbać o własnych obywateli, zachęcać do pozostania w Polsce i pracy dla Polski. Nie jest dobrze dla naszej ojczyzny, gdy najlepszy lekarze czy pielęgniarki wyjeżdżają do zagranicznych placówek, gdy murarze, dekarze i inni fachowcy pracują na budowach angielskich czy irlandzkich. Posłowie i senatorowie nie mogą się tylko bić o stołki i nawzajem oskarżać o współprace z SB czy zajmować się ciągle sprawami lustracji czy debatować wyłącznie o problemie aborcji, czyniąc z naszego kraju Ciemnogród. Miejmy nadzieje,że władza polska dobrze wykorzysta wszystkie dane szanse i znajdzie horacjański złoty środek i za parenaście może paredziesiąt lat powiemy o Polsce” jedna z największych potęg na świecie”.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
20.10.2008 (16:37)

Ta praca bardzo mi sie spodobała i znalażłam to czego szukałam:) (co nie zdarza się często)

Treść sprawdzona

Czas czytania: 7 minut