profil

"Odprawa posłów greckich" jako dramat klasyczny

poleca 83% 1716 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

"Odprawa posłów greckich" jest dramatem, który naśladuje dramaty starożytne:
1. Zasada trzech jedności
- miejsca - Troja
-czasu- akcja trwa nie dłużej niz jeden dzien
- akcji- zdarzenia przedstawione w dramacie dotycza jednego niewielkiego epizodu z historii wojny trojańskiej
2. Zasada max trzech aktorów. Wydarzenia zbiorowe sa tylko opowiadane
3. Zasada mimesis utwór zgodny z rzeczywistością
4. Obowiązuje zasada decorum
5. Podział dramatu zgodnie z tradycją antyczną
6. Konstrukcja bohatera jasno okreslona ( bohater jest albo dobry albo zły)
7. Utwór zawiera trojkat dramatyczny

Odstepstwa od antycznej konstrukcji
1. W tytule występuje problem utworu, a nie imię głównego bohatera
2. Bohater nie jest skazany na fatum
3. W chórze wystepuja kobiety

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury