profil

Kodeks życia świętym wg św. Franciszka z Asyżu.

poleca 85% 596 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KODEKS BYCIA śWIETYM WEDłUG śWIęTEGO FRANCISZKA Z ASYżU:
*akceptacja siebie razem z grzesznym ciałem, gdyż jest ono darem Możym;
*ascezę akceptuje tylko wówczas jeśli pozwala ona na doskonalenie ducha;
*dostrzegać w każdym dobro, z szacunkiem odnosić się nie tylko do ludzi, ale również do natury; nazywać wszystko bratem lub siostrą:
*godzić się ze swoim losem:
*kochać i ufać Bogu i dostrzegać dobra , które od niego pochodzą;
*cieszyć się życiem dostrzegając jego urok, różnorodność, ale tak by unikać grzechów;
*chłowiek by stać się świętym nie musi suę umartwiać i szukać upokorzeń, powinien kochać, cieszyć się życiem i służyć Bogu.

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury