profil

Wydarzenia geologiczne, skały, procesy endo i egzogeniczne

poleca 83% 765 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wydarzenia geologiczne:
1. najstarsze datowane skały 2.pierwsze ślady życia 3.pierwsze prymitywne tkankowce 4.początek ery paleozoicznej 5.orogeneza kaledońska 6.pierwsze rośliny lądowe 7.orogeneza hercyńska 8.pocz. ery mezozoicznej 9.pierwsze ssaki 10.początek ery kenozoicznej 11.orogeneza alpejska 12.pojawienie się człowieka 13. koniec ostatniego zlodowacenia 14.poczatek naszej ery SKAŁY: magmowe:(wylewne-granit, głębinowe-bazalt) osadowe:(okruchowe-żwiry,gliny,iły,less,piaskowce, organiczne- w.kamienny, wapień, torf ropa,wapienie,chemiczne- sól chemiczna, gips) przeobrażeniowe: (gnejs, wapienie krystaliczne marmury kwarcyty , antracyt) PROCES: endogeniczny (zjawiska sejsmiczne, wulkaniczne, plutoniczne, ruchy orogeniczne, epejrogeniczne, trzęsienia ziemi) egzogeniczne (erozja, korozja, ruchy masowe, sedymentacja, wietrzenie) Powstanie przekroju geologicznego działalność wulkaniczna, zastygła lawa, teren ciepły-głębokie morze, strefa przybrzeżna morza, cofnięcie morza-środowisko lądowe, nasunięcie lądolodu. Budowa wnętrza Ziemi: skorupa ziemska- zewn. powłoka ziemska zbudowana z tlenu, krzemu i glinu, płaszcz ziemski- zbudowany z tlenu, krzemu, żelaza, magnezu, niklu i chromu w skład skorupy wchodzi: warstwa perydotytowi, która tworzy litosferę wraz ze skorupą, astenosfera i mezosfera, jądro- składa się z gęstych substancji, składa się z jądra zewnętrznego, które jest w stanie ciekłym i wewnętrznego (ciało stałe). Hydrosfera- wodan powłoka ziemi tworzona przez wody powierzchniowe i podziemne jak również lodowce. Biosfera- ostatnia warstwa ziemi. Przyczyną ruchu płyt litosfery- są ruchy konwekcyjne magmy. W miejscach, w których magma podchodzi do góry, następuje rozerwanie litosfery, powstają głębokie szczeliny tzw. ryfty. W tych miejscach następują kolejne wylewy lawy, wobec czego płyty oddalają się od siebie. Po obydwu stronach ryftów rozbudowują się grzbiety śródoceaniczne. W strefach subdukcji, gdzie płyta oceaniczna podchodzi pod kontynentalną, powstają rowy oceaniczne, dochodzi do licznych trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów. Kolizja dwóch płyt litosfery prowadzi do powstania ruchów górotwórczych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy