profil

Roztwory,mieszaniny,stężenia procentowe i molowe.

drukuj
poleca 82% 642 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rozpuszczanie- proces mieszania się dwóch substancji, prowadzący do otrzymania roztworu.
Roztwór nasycony-roztwór, w którym w danej temperaturze nie mozna juz rozpuścią więcej danej substancji.
Roztwór nienasycony-roztwór, w którym w danej temperaturze mozna jeszcze rozpuścić pewna ilość danej substancji.
Roztwór stęzony-roztwór,w ktorym ilość substancji rozpuszczonej jest znaczna w stosunku do ilości wody.
Roztwór rozcieńczony-roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest mała w stosunku do ilości wody.
Roztwór właściwy-roztwor, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiery mniejsze niż 10 -9m
Roztwór koloidalny-roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiery od 10 -9m so 10 - 7m
Zawiesina-mieszanina cieczy i ciała stałego którego cząstki mają rozmiery wieksze od 10 -7m.
Metody rodzielania substancji:
Mieszanina jednorodna-mieszanina, której składników nie można rozróżnić wzrokowo ani za
pomocą przyrządów optycznych.
Mieszanina niejednorodna- mieszanina, której składniki można rozróżnić wzrokowo.
Stężenie- zawartość substancji rozpuszczonej w umownej ilości roztworu.
Reguła mieszania- masa roztworu wyjściowego jest odwrotnie proporcjonalna do różnicy stężeń roztworu wyjściowego i końcowego.
Chromatografia- metoda rozdzielania mieszanin, która wykorzystuje różnice w szybkości przemieszczania się poszczególnych składników podczas przepływu roztworu adsorbent.
Sączenie (filtracja)- oddzielenie osadu od roztworu metodą przepuszczenia roztworu z osadem przez porowatą przegrodę, która zatrzymuje osad, a przepuszcza roztwór.
Dekantacja- metoda rozdzielenia osadu od roztworu polegająca na zlewaniu cieczy znad osadu.
Sedymentacja- powolne opadanie cząsteczek subs. stałej rozpuszczonej w cieczy wywołane siłą ciężkości.
Destylacja-metoda rozdzielania ciekłych mieszanin polegająca na wykorzystaniu różnicy temp. wrzenia poszczególnych składników. Podczas ogrzewania składniki zostają skroplone i zebrane do osobnych naczyń.
Krystalizacja- proces tworzenia się i wzrost kryształów w roztworach nasyconych podczas ich ochładzania lub odparowywania rozpuszczalnika.
Rozwarstwianie – wytworzenie dwóch nie mieszających się ze warstw cieczy.
Denaturacja- wydzielanie się gazu z roztworu nasyconego.
STĘŻENIE PROCENTOWE ROZTWORÓW
Stężenie roztworu określa zawartość substancji w jednostce masy lub jednostce objętości. Najważniejsze są dwa rodzaje stężeń: stężenie procentowe i stężenie molowe.
Stężenie procentowe określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100g roztworu.
cp = ms • 100%/mroztw ; mroztw = mrozp + ms
cp (c%) - stężenie procentowe
ms - masa substancji rozpuszczonej
mrozp - masa rozpuszczalnika
mrozt - masa roztworu
STĘŻENIE MOLOWE ROZTWORÓW
Stężenie molowe określa liczbę moli danej substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu.
cm = n/V
n - liczba moli substancji n = ms/M (ms -masa substancji; M -masa molowa)
V - objętość roztworu
Jednostką stężenie molowego jest mol/dm3:
[cm] =mol/dm3
v=m/d
ms=Cp • mr/100%
Cm=n/Vr
Cm=ms/M*Vr
(Cp3 - Cp2)/(Cp1-Cp3)=mr1/mr2


dołączył QRA :)


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
25.10.2008 (18:18)

yhm. zalazłam to czego potrzebowałam:) nieźle:)

27.4.2008 (18:20)

niezla praca ale bez rewelacji. Daje 4

18.11.2007 (13:32)

BArdzo dobra praca,mój ojciec jest wykładowcą chemi na Politechnice Wrocławskiej,był bardzo zadowolony z tej pracy.Ocena:6

Rozkład materiału