profil

Roztwory, mieszaniny, stężenia procentowe i molowe - pojęcia

poleca 84% 1641 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rozpuszczanie - proces mieszania się dwóch substancji, prowadzący do otrzymania roztworu.

Roztwór nasycony - roztwór, w którym w danej temperaturze nie można juz rozpuścią więcej danej substancji.

Roztwór nienasycony - roztwór, w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić pewna ilość danej substancji.

Roztwór stęzony - roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest znaczna w stosunku do ilości wody.

Roztwór rozcieńczony - roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest mała w stosunku do ilości wody.

Roztwór właściwy - roztwor, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary mniejsze niż 10 - 9m

Roztwór koloidalny - roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary od 10 - 9m so 10 - 7m

Zawiesina - mieszanina cieczy i ciała stałego którego cząstki mają rozmiary większe od 10 - 7m.

Metody rozdzielania substancji


Mieszanina jednorodna - mieszanina, której składników nie można rozróżnić wzrokowo ani za pomocą przyrządów optycznych.

Mieszanina niejednorodna - mieszanina, której składniki można rozróżnić wzrokowo.

Stężenie - zawartość substancji rozpuszczonej w umownej ilości roztworu.

Reguła mieszania - masa roztworu wyjściowego jest odwrotnie proporcjonalna do różnicy stężeń roztworu wyjściowego i końcowego.

Chromatografia - metoda rozdzielania mieszanin, która wykorzystuje różnice w szybkości przemieszczania się poszczególnych składników podczas przepływu roztworu adsorbent.

Sączenie (filtracja) - oddzielenie osadu od roztworu metodą przepuszczenia roztworu z osadem przez porowatą przegrodę, która zatrzymuje osad, a przepuszcza roztwór.

Dekantacja - metoda rozdzielenia osadu od roztworu polegająca na zlewaniu cieczy znad osadu.

Sedymentacja - powolne opadanie cząsteczek subs. stałej rozpuszczonej w cieczy wywołane siłą ciężkości.

Destylacja - metoda rozdzielania ciekłych mieszanin polegająca na wykorzystaniu różnicy temp. wrzenia poszczególnych składników. Podczas ogrzewania składniki zostają skroplone i zebrane do osobnych naczyń.

Krystalizacja - proces tworzenia się i wzrost kryształów w roztworach nasyconych podczas ich ochładzania lub odparowywania rozpuszczalnika.

Rozwarstwianie – wytworzenie dwóch nie mieszających się ze warstw cieczy.

Denaturacja - wydzielanie się gazu z roztworu nasyconego.

STĘŻENIE PROCENTOWE ROZTWORÓW


Stężenie roztworu określa zawartość substancji w jednostce masy lub jednostce objętości. Najważniejsze są dwa rodzaje stężeń: stężenie procentowe i stężenie molowe.
Stężenie procentowe określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100g roztworu.
cp = ms • 100%/mroztw ; mroztw = mrozp + ms
cp (c%) - stężenie procentowe
ms - masa substancji rozpuszczonej
mrozp - masa rozpuszczalnika
mrozt - masa roztworu

STĘŻENIE MOLOWE ROZTWORÓW


Stężenie molowe określa liczbę moli danej substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu.
cm = n/V
n - liczba moli substancji n = ms/M (ms - masa substancji; M - masa molowa)
V - objętość roztworu

Jednostką stężenie molowego jest mol/dm3:
[cm] =mol/dm3
v=m/d
ms=Cp • mr/100%
Cm=n/Vr
Cm=ms/M*Vr
(Cp3 - Cp2)/(Cp1 - Cp3)=mr1/mr2

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy

yhm. zalazłam to czego potrzebowałam:) nieźle:)

niezla praca ale bez rewelacji. Daje 4

BArdzo dobra praca,mój ojciec jest wykładowcą chemi na Politechnice Wrocławskiej,był bardzo zadowolony z tej pracy.Ocena:6

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata