profil

Charakterystyka roztworów koloidalnych:

poleca 64% 11 głosów

liofilowe (cząstki fazy rozproszonej wykazują duże powinowactwo do ośrodka dyspersyjnego, czyli rozpuszczalnika) liofobowe (cząstki fazy rozproszonej nie wykazują powinowactwa do ośrodka dyspersyjnego, czyli rozpuszczalnika)
fazą rozpraszającą jest woda
hydrofilowe hydrofobowe
z reguły są odwracalne z reguły nieodwracalne
najczęściej są to roztwory wodne substancji wielkocząsteczkowych (białka,skrobi, żelatyny, gumy arabskiej) tworzą je zole metali, ich tlenków, wodorotlenków, siarczków
cząstka fazy rozproszonej jest w otoczce solwatacyjnej cząstka fazy rozproszonej adsorbuje na swej powierzchni jony określonego jednego znaku
trwałość tych koloidów wiąże się z istnieniem otoczki salwatacyjnej trwałość tych koloidów wiąże się z istnieniem sił elektrostatycznego odpychania cząstek fazy rozproszonej wywołanych przez jednoimienne ładunki powierzchniowe

Wybrane cechy roztworów koloidalnych:

  • ruchy Browna – nieustanne, chaotyczne ruchy (postępowe,obrotowe i drgające) cząstek fazy rozproszonej w ośrodku ciekłym lub gazowym,
  • efekt Tyndalla – rozpraszanie światła na cząstkach fazy rozproszonej,
  • elektroforeza – ruch cząstek fazy rozproszonej w polu elektrycznym: anaforeza (ku anodzie) lub kataforeza (ku katodzie),
  • koagulacja – łączenie się cząstek fazy rozproszonej w większe zespoły, czyli tworzenie żelu.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści