profil

Zanieczyszczenia wód śródlądowych i sposoby oczyszczania ich.

poleca 85% 444 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZANIECZYSZCZENIA WODY!!!

Substancje zanieczyszczające glebę są spłukiwane do strumieni i rzek. Prowadzi to do poważnego zatrucia wód śródlądowych. Dochodzą do tego jeszcze nawozy sztuczne, które akumulują się w ciekach wodnych, gdzie powodują masowy rozwój organizmów roślinnych. Nierozkładalne często pestycydy również wędrują do rzek i jezior, gdzie stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego. Ludzie nie zdając sobie sprawy z tego co robią wyrzucają do zbiorników wodnych różne odpady. Najczęściej są to po prostu śmieci z których nadmiarem ludzie nie maja co zrobić. Następnym przykładem zanieczyszczeń są różnego rodzaju detergenty, oleje oraz ścieki kanalizacyjne które to tez najczęściej człowiek wprowadza do środowiska wodnego. Woda zanieczyszczana jest również z powietrza. Toksyczne związki przedostające się do wody z powietrza są szczególnie szkodliwe . Zaliczyć do nich należy popiół, sadzę, kurz i krople toksycznych cieczy oraz gazy, zwłaszcza dwutlenek siarki i podtlenek azotu.

SPOSOBY OCZYSZCZANIA WÓD!!!
Sposoby mechaniczne:
• proces cedzenia: duże ciała pływające wskutek swej wielkości są zatrzymywane na kratach lub na sitach, na tej samej zasadzie pracują również filtry piaskowe.
• proces wznoszenia (flotacji): wskutek mniejszej gęstości niż woda substancje wypływają na powierzchnię wody, np. w odtłuszczaczach, w komorach wstępnego napowietrzania,
• proces sedymentacji: wskutek większej gęstości niż ścieki ciała stałe opadają na dno osadników.
Sposoby chemiczne:
• Dodawanie chemikaliów wytwarzających kłaczki przyśpiesza sedymentację zawiesin lub niszczy bakterie (chlor).
Sposoby biologiczne:
• Do oczyszczania ścieków wykorzystuje się aktywność przyrody ożywionej:
* w środowisku naturalnym gleby lub w stawach i jeziorach,
* w środowisku sztucznie wytworzonym w złożach biologicznych, w komorach osadu czynnego lub w komorach fermentacji ścieków .

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta