profil

Czy w pewnych sytuacjach należy buntować się przeciwko władzy?

poleca 85% 452 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Moim zdaniem należy w pewnych sytuacjach buntować się przeciwko władzy. Postaram się to udowodnić w mojej pracy.
Ważnym przykładem jest Antygona-główna bohaterka dramatu Sofoklesa pt."Antygona". Gdyby się nie zbuntowała przeciwko Kreonowi, to jej brat nie byłby pochowany. Wbrew zakazom władcy (własnego wuja) dokonała pochówku Polinejkesa. Gdy Kreon dowiedział sie,że Antygona złamała jego prawo nakazał ja zamurować. Kiedy zdał sobie sprawę (dzięki przepowiedni), że źle robi, było już za późno. Antygona popełniła samobójstwo.
Chciałabym wziąść pod uwagę to jaką ważna rolę pełniła rusyfikacja. Gdyby polskie dzieci nie przeciwstawiły się rosyjskim nauczycielom (władzy rosysjskiej), to być może do dziś mówilibyśmy w języku rosyjskim i pewnie tylko nasi dziadkowie i pradziadkowie pamiętaliby o naszym języku ojczystym. Wsztstkie lekcje odbywałyby się po rosyjsku, nawet masz święta byłaby odprawiana w tym języku. Lecz tylko dzięki odwadze uczniów (pewnie byli to moi rówiesnicy), możemy cieszyć się naszym językiem. Co najważniejsze, z dumą możemy (powinniśmy) mówić, że jesteśmy Polakami! Wszystko to zawdzięczamy odwadze naszych "braci i sióstr" !!!
Mam nadzieję, że argumenty, które przedstawiłam powyżej, w pełni udawadniają, że w pewnych sytuacjach trzeba się buntować przeciwko władzy! Sądzę, że każdy czytelnik tej pracy nie będzie miał żadnych wątpliwości co do tego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Gramatyka i formy wypowiedzi