profil

Światopoglądowa, dydaktyczna i satyryczna funkcja utworu "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią".

poleca 84% 356 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Odwołując się do fragmentu tekstu i swojej wiedzy o kulturze średniowiecza, napisz pracę: Światopoglądowa, dydaktyczna i satyryczna funkcja utworu "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią"


"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" jest to utwór napisany w XVw przez autora, którego nie znamy. Jest to przykład dialogu czyli praktykowanego w średniowieczu gatunku literackiego. Jest to również przykład literackiej realizacji motywu danse macabre.

W utworze ukazana zostaje rozmowa uczonego Polikarpa ze Śmiercią, która ukazuje się mu w kościele, ponieważ Polikarp prosił Boga o to, aby pozwolił mu ją ujrzeć, ponieważ Polikarp chciał uzyskać odpowiedzi na nurtujące go pytania. W podanym fragmencie odnajdujemy wersy świadczące o potędze Śmierci, oraz ukazujące bezsilność ludzi wobec niej. Fragment pełni również rolę przestrogi przed grzesznym postępowaniem, którego skutkiem będzie potępienie w piekle.

Utwór ten pełni funkcję zarówno światopoglądową i dydaktyczną, jak i satyryczną. Funkcję światopoglądową możemy zauważyć w tym, że ukazana zostaje głęboka wiara ludzi tamtych czasów. Przedstawione zostaje przekonanie o tym, że każdy zostanie dosięgnięty przez śmierć,bez względu na wiek, płeć czy status społeczny, jest to średniowieczny egalitaryzm ludzkości wobec śmierci. Jedyną rzeczą, która może zmienić los ludzi po śmierci jest ich postępowanie w życiu. Osoby postępujące dobrze czyli wystrzegające się grzechu nie muszą się obawiać śmierci, ponieważ po odejściu z tego świata zostaną zbawione i pójdą do nieba. Natomiast grzesznicy będą cierpieć w piekle. Utwór podejmuje tematykę ludzkiego istnienia czyli motyw vanitas.

Dydaktyczna funkcja utworu przejawia się w ukazaniu ówczesnej hierarchii wartości ważnych dla ludzi średniowiecza. Utwór ten jest również panoramą feudalnego społeczeństwa, ilustruje hierarchiczność społeczną. W utworze odnajdziemy tzw. sztukę umierania- ars moriendi, która dawała wskazówki na temat właściwego przygotowania się do aktu ostatecznego rozstania z życiem. Utwór uświadamia ludziom również to, że śmierć ma siłę nie do pokonania(tylko Chrystusowi się to udało) co ma odzwierciedlenie w nieprzemijającej prawdzie memento mori czyli pamiętaj, że umrzesz.

Satyryczna funkcja utworu przejawia się w personifikacji śmierci, która budzi różne emocje: obrzydzenie, strach, ale także sympatię, ponieważ jest wesoła, błyskotliwa i pełna energii. Śmierć przechwala się tym, że za jej sprawą z życiem pożegnało się wielu wybitnych ludzi, co ma być dowodem na jej siłę, którą otrzymała od Boga, gdy Adam skosztował jabłka z zakazanego drzewa.

Podsumowując można stwierdzić, że utwór pt. "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" jest swego rodzaju obrazem społeczeństwa i stosunku do religii ludzi średniowiecza oraz przestrogą przed złym postępowaniem. Jednak ukazane zostało to w sposób satyryczny.

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury