profil

Morderca

drukuj
poleca b/d

‘zabójca’.

Pochodzenie:

Od XVI w.; zapożyczenie ze śrniem. morder (dziś niem. Mörder) ‘zabójca’.

Pierwotna postać

W stpol. występowała pierwotna forma morderz, a także mordarz i moldarz (od XIV w.).

Źródło Ten morderz, a ten zabijacz twój.
Mikołaj Rej (1505-1569)

Mordarze i okrutniki, ty posiekę.
Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, XV w.

poleca b/d

morderstwo

‘zabójstwo’; od XV w.; od tej samej podstawy co morderca

poleca b/d

mordować

1. ‘zabijać (ludzi)’; 2. ‘męczyć, zadawać cierpienia, torturować; zmuszać do nadmiernego wysiłku’; 3. ~ się ‘trudzić się’; od XV w.; zapożyczenie z niem. morden ‘mordować, zabijać’

Przydatne hasło? Tak Nie